Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunstyrelsen behandlade bokslutskommunikén

På kommunstyrelsens sammanträde under måndagen presenterades 2018 års bokslutskommuniké. Haninge kommun redovisar preliminärt ett resultat på 90,7 miljoner kronor (mnkr) 2018. Resultatet motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att fullmäktiges resultatmål på minst 2,0 procent är uppfyllt för sjunde året i rad.

Bokslutskommunikén är kommunstyrelseförvaltningens samman­fattande bild av Haninge kommuns bokslut för 2018.

Fortsatt process

Avsikten är att presentera kommunens bokslut i avvaktan på den sammanställda redovisningen. Bokslutet är ännu inte granskat av kommunens revisorer och är därför preliminärt.

Årsredovisningen, där bokslutet ingår, kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 25 mars och av kommunfullmäktige den 8 april 2019.

Här kan du läsa mer

Senast uppdaterad: 23 juli 2020