Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

”De 200 dagarna” - verksamhetsutveckling på UBF

Hur kan vi få till en tydligare ledning och styrning? Vilka utmaningar står våra förskolor och skolor inför? Och hur möter vi dem? Dessa frågor står nu extra mycket i fokus i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Sedan november driver den ett intensivt utvecklingsarbete under ledning av Henrik Lindh. Arbetet går under benämningen ”De 200 dagarna” – vilket är lika många dagar som Henrik är tillförordnad förvaltningschef. Ambitionen är att lägga grunden för en effektivare förvaltning som kan ta Haninges förskolor och skolor till högre höjder.

Redan första dagen som tillförordnad tog Henrik sig an frågan hur ledningsgruppen ska jobba ihop tills en ny förvaltningschef är på plats. Medlemmarna satte sig ned och tydliggjorde sitt uppdrag, formulerade mål och kom överens om spelregler. Nästa steg var att pröva en modell för hur den kan arbeta mer strategiskt.

– Utbildningsförvaltningen har varit duktig på skolutveckling inom en rad områden. Men nu står vi inför nya utmaningar med ett Haninge som växer och en hårdnande konkurrens på skolmarknaden. För att bli framgångsrik som skolkommun krävs nya tag och att vi jobbar ännu mer strategiskt med skolutvecklingsfrågor. Jag känner mig trygg med inriktningen på det arbete som utbildningsförvaltningens ledning nu gör under ledning av Henrik, och att vi har bra förutsättningar för att utvecklas, säger kommundirektör Magnus Gyllestad.

Samarbete inför nya utmaningar

Ett Haninge som växer innebär att nya förskolor och skolor behöver byggas i snabb takt och att förvaltningen måste bli bättre på kompetensförsörjning. En annan utmaning är den allt snabbare digitaliseringen som verksamheten behöver anpassa sig till. Utbildningsförvaltningen jobbar redan med dessa frågor, men för att bli framgångsrik behövs också ett utvecklat samarbete med andra förvaltningar och politiken.

– I samband med den nya mandatperioden satte vi bland annat nya rutiner för samarbetet med nämnderna. Ordförandena och jag hade en bra och öppen dialog om hur vi vill att kommunikationen ska fungera, och vi har kommit överens om hur kommunikationsvägarna ska se ut. Förvaltningen har också satt en tydligare nämndprocess vilket ytterligare kommer att underlätta samarbetet, understryker Henrik.

Förutom att utveckla samarbetet jobbar ledningen med att skapa tydligare strukturer och få till en effektivare styrkedja. Mycket av det ledningsgruppen gör handlar om att möta de utvecklingsbehov som ett par konsultrapporter ringat in på senare år.

Kvalitetsarbete för att höja ribban

Men för att bli en attraktiv skolkommun som lockar elever, föräldrar och lärare behöver förvaltningen också jobba med det systematiska kvalitetsarbetet och varumärket. Konkurrensen från andra Stockholmskommuner har hårdnat och kommunen behöver komma i kapp.

– Vi jobbar nu med Skolverket i ett projekt som heter Samverkan för bästa skola. Det handlar om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i våra skolor. Det är ett mycket spännande projekt där vi lär oss massor som är till nytta för hela utbildningsförvaltningen. Vi ser fram emot att jobba vidare med detta. Men vi behöver också utveckla vårt varumärke för att bli tydligare med vilka vi är, vad vi står för och vad vi erbjuder. Där har vi mycket att vinna, säger Henrik.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020