Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Budgetäskandet för 2020-2021, löneprocessen, snöoväder, aktuella IT-projekt och bygglovsavdelnings bedrift med noll ofördelade ärenden var några av de ämnen som togs upp på förvaltningsinformation den 11 februari.

Stadskärnan Haninge Stadskärnan Haninge Foto: Haninge kommun

Ett av de ärenden som behandlades på stadsbyggnadsnämnden den 6 februari är förvaltningens budgetäskande för 2020-2021.

Förvaltningens investeringsbudget ökar markant under en fyraårsperiod - 2017 låg den på 103 mnkr och 2021 ligger investeringsäskandet på drygt 219 mnkr. Den kraftiga tillväxten som vi är inne i kommer även att påverka behoven av:

  • Rent vatten, renat avloppsvatten och omhändertaget dagvatten.
  • Trafiksäkerhet, säkra skolvägar samt cykel- och kollektivfrämjande åtgärder.
  • Ekosystemtjänster, trygga parker, lekplatser och hundrastgårdar.

En av förvaltningens stora utmaningar när Haninge växer så snabbt, blir därför att hantera både stora investeringar och stora reinvesteringsbehov. Förvaltningens budgetäskande och med förslag på kvalitetshöjande förändringar och effektiviseringar presenteras på en kommungemensam ekonomikonferens den 5 mars.

Mål och budget för 2020-2021 beslutas i kommunfullmäktige i juni. Läs mer om budgetprocessen

Aktuella IT-projekt som påverkar förvaltningen

SBF:s förvaltningsledare Suzana Markovic informerade om pågående kommunövergripande IT-projekt. Närmast på tur är uppgraderingen till Windows 10 som startar med en testfas i utvalda grupper andra hälften av februari. Planen är att från 1 april börja rulla ut det till användarna. I slutet på juni beräknas utrullningen vara klar.

Andra pågående IT-projekt är:

  • Transformation av den tekniska plattformen – flytt av servrar och databaser
  • Nyupphandling /byte av e-tjänstplattformen
  • Kommungemensamt e-arkiv

Vid frågor om dessa projekt är du välkommen att kontakta:
Suzana Markovic
08-606 76 69
suzana.markovic@haninge.se

Löneprocessen

För de som har dialogprocessen pågår resultat- och målsamtalen nu fram till den 28 februari. Lönesamtalen ska vara genomförda senast den 8 mars. Ny lön betalas ut i slutet av april.

För de som är anslutna till Kommunal och har traditionell förhandling ska resultat- och målsamtalen vara genomförda senast 8 mars. Ny lön betalas enligt planen ut i slutet av maj.

Bygglovsavdelningens bedrifter uppmärksammade i Arkitekten

Bygglovsavdelningen nådde strax före 2018 års slut målet med noll ofördelade ärenden. Framgången har börjat sprida sig utanför kommunhuset och senast uppmärksammade tidningen Arkitekten avdelningens strategiska arbete med detta.

Läs artikeln: Så lyckades bygglovsavdelningen jobba undan surdegarna (Arkitekten)

Snöröjarna berömdes i Mitt i

För ett par helger sedan kom snösmockan till Stockholms än och kvaliteten på snöplogningen är som alltid intressant för media att följa. Men i år lät tonerna annorlunda och snöröjarna berömdes för sina insatser.

– Vissa av snöröjarna jobbade 40 timmar denna helg. Som tur hade tillskott till maskinparken precis kommit till oss och kom väl till nytta. Maskinparken var ständigt i gång, säger Lars Höglund, teknisk chef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs artikel: Efter klagomålen – nu kärleksbombas snöröjarna (Mitt i Stockholm)

Läs mer aktuellt från Stadsbyggnadsnämnden

För mer information om senaste nämnden, se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 februari

Senast uppdaterad: 23 juli 2020