Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Unik satsning på lärarna i grundskolan

Att inte bara lära ut, utan att också få lära sig - det är resultatet av Haninge kommuns nya satsning på utvecklingslärare. Sedan hösten arbetar sex utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen med uppdrag att tillsammans med kommunens lärare stärka undervisningen på grundskolorna.

Lärare som står i korridor och pratar Foto: Mostphotos

Anna Danielsson lockades till Haninge kommun av möjligheten att få kombinera utvecklingsarbete med en coachande roll:

- Jag älskar att arbeta med människor och har under mina 11 år som lärare haft många olika uppdrag som handlat om att leda både små och stora arbetslag. I min roll som utvecklingslärare får jag inte bara arbeta med att stärka kvalitén i Haninges grundskolor, utan även med att möjliggöra lärarnas egna lust till lärandet.

Handleda, coacha och stödja

Utvecklingslärarnas roll handlar om att handleda, coacha och stödja lärarna för att utveckla undervisningen och stärka undervisningsmetoderna. Ulrika Lindgren, också med en mångårig roll som lärare i bagaget, drogs till Haninge av möjligheten att få arbeta verksamhetsnära och i team med lärarna på skolorna.

- Vårt arbete handlar om att vi gör saker bättre tillsammans. Vi som har rollen som utvecklingslärare drivs av tron på att både elever och lärare har potential att utvecklas ytterligare. Min roll är att utmana och motivera utan att för den skull ta över ansvaret från läraren i klassrummet.

Anna fyller i:

- Vi finns på skolan som en katalysator för pedagogiska samtal. Vi har till exempel lett samtal kring planering och hur den goda läraren ser ut. Vi ser att dessa samtal ger god effekt och att man som lärare vågar utmana sig själv och sin undervisning.

Måsö och Tungelsta först ut

Anna, Ulrika och de övriga fyra utvecklingslärarna har under året arbetat tillsammans med lärare och rektorer på Måsö skola och Tungelsta skola. De är på skolan tre dagar i veckan och ägnar resten av tiden åt planering och erfarenhetsutbyte.

- Vi försöker leva som vi lär, säger Anna. Vi kan inte kräva av våra lärarkollegor att de ska våga utmana sig själva och dela med sig om vi inte själva är beredda att göra det. I vår grupp med utvecklingslärare avsätter vi tid för gemensam reflektion och samtal kring vårt arbete - vi praktiserar helt enkelt det vi lär ut: kollegialt lärande.

Efter årsskiftet är det dags att fortsätta med det nya arbetssättet på Skärgårdsskolorna, Svartbäcksskolan och Ribbybergsskolan. Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolan, berättar hur urvalet av skolor som får förmånsinsatsen ser ut.

Långsiktig verksamhetsutveckling

- Insatsen är inte tänkt att vara någon form av akutlösning eller åtgärd för att möta krisartade situationer utan ska vara del av en skolas långsiktiga verksamhetsutveckling. Inte heller är insatsen tvingande. Urvalet sker därför i nära dialog med rektor utifrån elevernas resultat och skolornas behov. Samtidigt så har jag höga förväntningar på de rektorer som tar del av insatsen om att de driver, leder och följer upp utvecklingslärarnas arbete och att insatsen hakar väl in i skolans pågående utvecklingsarbete och att den möter skolans unika förutsättningar och behov. 

En viktig aspekt av satsningen på utvecklingslärare är att den i förlängningen bidrar till ökad likvärdighet på skolorna. Genom att utvecklingslärarna går från skola till skola sprids goda exempel.

- Tydligare än så här kan det inte bli att Haninge kommun satsar på skolorna, säger Pär Olsson. På ett strukturerat sätt kan vi höja kvalitén i skolorna, öka likvärdigheten och erbjuda kompetensutveckling för både arbetslag och på individuell nivå.

Ulrika och Anna är noga med att framhålla att deras metoder ska vara forskningsbaserade och bygga på beprövad erfarenhet, likväl som att deras arbete i allra högsta grad är beroende av att skolan de arbetar på ser fördelarna med arbetssättet.

Förändring tar tid

- Förändringsarbete tar tid, säger Anna, något som man som lärare ofta har brist på. Trots detta så har en del av feedbacken varit att samarbetet har gjort att man känt sig mindre stressad och mer förberedd. Så vår förhoppning är att man ser vinsterna med vårt arbetssätt och att alla kan tjäna på det i längden.

Ulrika och Anna är rörande överens om att rollen som utvecklingslärare är både spännande och utmanande.

- Vi är bara en liten del av ett stort gemensamt arbete där vi alla ska lära oss av varandra för att stärka skolutveckling i Haninge kommuns skolor, säger Anna.

Utvecklingslärarna

  • Ann Jakobsson
  • Malin Adriansson
  • Åsa Neubeck Martinsson
  • Anna Danielsson
  • Sofie Tyrbo
  • Ulrika Lindgren

Efter årsskiftet ingår utvecklingslärarna i Team Pedagogiskt nav inom avdelningen Centrum för lärande och hälsa.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020