Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utbildning för gruppchefer igång

Den 10 och 11 december drog ledarskapsutbildning för våra nya gruppchefer på vård- och omsorgsboendena samt ordinärt boende igång. Utbildningen är en viktig del i det nära ledarskapet och ska rusta gruppcheferna i rollen som är ett helt nytt chefsled på förvaltningen. Bland våra nya gruppchefer finns många interna rekryteringar men även externa som precis har påbörjat sin anställning.

Chefsutbildning för nya gruppchefer

Som ett inslag i utbildningen deltog Siw Lidestål, förvaltningsdirektör på social- och äldreförvaltningen, och berättade varför hon tycker det är så viktigt och roligt att arbeta med social- och äldreomsorgsfrågor och delade med sig av erfarenheter från de år som hon arbetat i Haninge kommun. Siw lyfte också fram den nya gruppchefsrollen som central, för att dem som vi finns till för – våra medborgare, ska få den service och omvårdnad de har rätt till.

- Under resterande del av utbildningen återkom deltagarna många gånger till Siws uttryck om "hjärtat" i vår verksamhet, det möte som sker mellan medarbetare och medborgare och det som är grunden för allt vi gör, säger Anna Olsson, förändringsledaren från Unova Consulting som håller i utbildningen.

Under utbildningen pratade gruppcheferna om hur de tillsammans med sina verksamhetschefer och sina medarbetare ska fortsätta att utveckla äldreomsorgen. Under första utbildningsdagen var det fokus på rollen som gruppchef, kommunens chefsriktlinjer, det personalpolitiska programmet som beskriver medarbetares och chefers respektive ansvar och hur detta kan förverkligas. Under andra utbildningsdagen var det fokus på kommunikation och olika aspekter av ledarrollen.

Gruppcheferna som utbildades under dessa två dagar kommer att få fortsatt utbildning under ytterligare tre tillfällen under våren. Nästa grupp av gruppchefer påbörjar sina utbildningstillfällen i mars då alla chefer beräknas vara på plats.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020