Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uppdatering om nya social- och äldreförvaltningen

Arbetet med den nya gemensamma förvaltningen, social- och äldreförvaltningen fortsätter. Förvaltningen kommer att etableras till årsskiftet 2019/2020, bland annat för att det finns fördelar med att göra förändringar i administrativa system på helårsbasis.

Kontorsmöte Siw Lidestål Foto: Jenny Westling

Under äldreförvaltningens senaste kontorsmöte berättade Siw Lidestål, ny förvaltningsdirektör för social- och äldreförvaltningen om hur långt arbetet med sammanslagningen har kommit, samt om vissa redan nu gjorda eller planerade förändringar:

Förändringar i organisationen

Från och med den 1 januari får Leila Koivumäki rollen som nämndsekreterare för både socialnämnden och äldrenämnden. Detta är överenskommet med Morgan Norberg och nuvarande nämndsekreterare för äldrenämnden Jenny Mårtensson. Fackliga företrädarna är informerade.

– För mig är det viktigt att den nya förvaltningen får samma nämndprocess för båda nämnderna. Leila kommer därför att vara nämndsekreterare för båda nämnderna. Som ett led i detta kommer Leila att träffa berörda avdelningschefer och handläggare kring detta, säger Siw.

Jenny Mårtensson fortsätter sin tjänst som chefssekreterare samt med andra administrativa uppgifter, nu för social- och äldreförvaltningen och flyttar inom kort till rum 3D36, det vill säga till rummet bredvid Siw.

Projektgrupp utsedd

Siw har startat sitt nya uppdrag som social- och äldredirektör genom att prioritera att lära känna äldreförvaltningen.  

– Jag driver båda förvaltningarna med de båda befintliga ledningsgrupperna. Så kommer jag att göra även en bit in på nästa år.

Siw har nu tagit nästa steg i arbetet med att forma den nya förvaltningen och har som stöd i det arbetet utsett en projektgrupp. Från 1 december är Jonathan Rosén, f d kommunikationsstrateg på socialförvaltningen, anställd som förändringsledare och han kommer också att vara projektledare. I projektgruppen finns också Pamela Bergström HR-representant från äldreförvaltningen och Alexandra Thun HR-representant från socialförvaltningen samt Lena Gerlofstig kanslichef socialförvaltningen. Ekonomicontrollerna Kurt Johansson från äldreförvaltningen och Anna Fayeq från socialförvaltningen kommer att involveras i vissa delar av projektet.

– Jag har valt personer till projektgruppen som är inkörda på mitt arbetssätt och vet hur jag vill att små och stora frågor ska processas. Det är för att vi snabbt ska komma igång och arbetet ska bli så effektivt som möjligt eftersom en lång förändringsprocess ofta är påfrestande för verksamheten. En projektplan tas fram och innehåller uppdrag som vägledande principer och en tydlig struktur för lednings- och styrprocesser. Medarbetare från båda förvaltningarna och de fackliga kommer att involveras i den fortsatta arbetet, säger Siw.

Allt fortsatt arbete med stödfunktionerna (ekonomi, HR och kommunikation) från kommunstyrelseförvaltningen planeras i samråd med ekonomidirektör, personaldirektör och kommunikationsdirektör.

Mikael Högskoog, kommunikationsstrateg på äldreförvaltningen, Jenny Westling, kommunikatör på äldreförvaltningen samt Frida Brolin, kommunikatör på socialförvaltningen fortsätter sina uppdrag tillsvidare.

Några chefer slutar eller har slutat

Eva Ingemarsdotri fortsätter sin överlämning till Siw. Evas tjänst avslutas den 31 december 2019. Avtackning sker innan jul och anordnas av kommundirektören.

Fredrik Holmström, avdelningschef på ordinärt boende (hemtjänsten) slutar den 31 december och flyttar tillbaka hem till Pajala där han är uppvuxen. Detta är planerat sedan länge. Tillförordnad avdelningschef för ordinärt boende blir Anette Tyglare.

Maria Bertilsson, avdelningschef på beställaravdelningen avslutar sin anställning den 31 december för ett större uppdrag i Håbo kommun. Linda Fällgren, avdelningschef på socialförvaltningen fortsätter att vara tillförordnad chef tills vidare. Ett uppdrag som hon har haft under hösten 2019.

Mer information om arbetet med social- och äldreförvaltningen kommer att ges fortlöpande. Har du frågor prata med din närmsta chef eller e-posta dina frågor till nygemensamforvaltning@haninge.se där vi slussar vidare dem till rätt person.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 23 juli 2020