Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tips från medborgare ger effekt för ökad trivsel i Haninge

Under fyra dagar i höstas genomförde Polisen och Haninge kommun medborgardialoger om trygghet. Dialogerna hölls i Jordbro, Brandbergen, på Haningedagen/Gatufesten och Äldremässan.

Foto: Olof Holdar

Under medborgardialogerna mottogs bland annat förslag om förbättrad belysning i Brandbergen och Handen, övervakningskameror i Jordbro och ökad synlighet av poliser.

Det som man känner otrygghet kring var bland annat området vid norra pendeltågsuppgången i Handen samt att bilar kör på gång- och cykelvägar i Brandbergen.

Något som visade sig uppskattas var den ökade närvaron av poliser i Jordbro, de riktade föräldraaktiviteterna, den föreningsdrivna nattvandringen och kommunens fältassistenter.

– Det känns glädjande att kunna konstatera att de insatser som uppskattas som föräldraaktiviteter, föreningsdriven nattvandring och fältassistenter kommer att fortsätta även under 2020, säger Ulrica Berglöf Lilja, trygghetssamordnare Haninge kommun.

– Vårt mål från polisen är att öka vår synlighet genom ökad närvaro med bil och fotpatrullering på platser där allmänheten rör sig frekvent för att på så sätt öka tryggheten och få en mer personlig kontakt med kommunens invånare, säger kommunpolis Lars Backelin.

– Vi jobbar aktivt med att ta till vara på förslagen. Redan nu sitter övervakningskameror uppe i Jordbro och vi har beställt bommar för att stoppa biltrafik på gång- och cykelvägarna i Brandbergen. Vi ser över belysningen på de utpekade platserna och nu när Haninge växer jobbar vi även med att skapa trygga mellanrum vid byggarbetsplatserna, säger Ulrica Berglöf Lilja.

Under nästa år fortsätter medborgardialogerna om trygghet. I god tid innan informerar alla aktörer om tider och platser.

– Enligt den senaste trygghetsmätningen ökar den upplevda tryggheten i Haninge. Undersökningarna är dock inte så detaljerade så vi ser medborgardialogerna som viktiga komplement för att fånga upp delar som berör den faktiska tryggheten då vi är medvetna om att det finns delar vi behöver jobba med. Till exempel samverkar vi med polisen kring unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Genom ett nytt arbetssätt kan vi tidigt fånga upp ungdomar som bedöms vara i riskzon att utveckla en kriminell livsstil, säger Ulrica Berglöf Lilja.

Satsningen på medborgardialoger är en del av det Medborgarlöfte som finns mellan Lokalpolisen Haninge/Nynäshamn och Haninge kommun. Medborgarlöftet säger att representanter från polisen tillsammans med kommunen ska möta medborgarna i de olika kommundelarna i Haninge.

– Vi vill att folk ska tipsa oss om vad de tycker att vi ska prioritera för att öka tryggheten, säger Lars Backelin.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020