Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Senaste trygghetsmätningen pekar på positivt resultat

Den senaste trygghetsmätningen från 2018 visar överlag på ett bra resultat för Haninge kommun. Förbättringsområdet finns framförallt inom kollektivtrafiken.

– Mätningens index löper mellan 0-6, ju lägre siffror desto bättre trygghetsindex. Vi i Haninge får i denna mätning ett index på 1,63 vilket är en bra siffra. Gemene man är trygg i sin närmiljö, säger Ulrica Berglöf Lilja, trygghetssamordnare.

1 500 slumpmässigt utvalda kommuninnevånare mellan 16 och 85 år på undersökningen via telefon mellan 8 november och 12 december 2018.

Kommunens arbete som är kopplat till trygghetsfrågorna är i en förändringsprocess.

– Det interna samspelet fungerar bra. Alla ser vikten av sitt eget arbete och hur viktigt det är att arbeta tillsammans. Samspelet och samverkan är nycklarna som för trygghetsfrågorna framåt. Och med den genomlysning som pågår nu så har vi goda förhoppningar om ett än mer effektiviserat trygghetsarbete där vi fortsätter arbeta tillsammans.

Samtidigt visar analysen att det finns utmaningar inom framförallt kollektivtrafikområdet och utemiljöerna.

– Många kommuninnevånare säger i undersökningen att de väljer att avstå från att resa med kollektivtrafiken på grund av otrygghet. Det problemet arbetar vi nu med att hitta olika lösningar på, bland annat har vi lyft frågan till MTR som ansvarar för pendeltågstrafiken och med bussbolaget Nobina.

Kommunen gör trygghets- och tillgänglighetsinventeringar i alla kommundelar och och i områden där kollektivtrafiken har noder blir även dessa besökta. Som en bonus i detta arbete studerar nu SL pendeltågsstationerna Jordbro, Vega och Västerhaninge ur ett trygghetsperspektiv.

– Kommunen skapar förutsättningar för en god och upplevd trygghet, men det är svårt att rå på den svarandes upplevda känsla av trygghet. Där är det väldigt många olika faktorer som spelar in. Faktorer vi som kommun kan hjälpa till med men även faktorer som påverkas av helt andra sammanhang, säger Ulrica Berglöf Lilja.

Nästa trygghetsmätning väntas hösten 2020.

Mer om trygghetsmätningen

Sedan 2006 har Haninge kommun genomfört trygghetsmätningar regelbundet och sedan 2014 har dessa genomförts vartannat år.

Kommunen gör denna mätning för att se hur den upplevda tryggheten är i kommunen och resultatet ligger sedan till grund för vad kommun med samverkanspartners kan göra för att förbättra den upplevda tryggheten.

Trygghetsmätningen 2018 på haninge.se

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020