Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samlat grepp kring förebyggande arbete tillsammans med Länsstyrelsen

Under en eftermiddag i november fick Haninge kommun och kommunpolisen besök av Länsstyrelsen för att diskutera grunden i preventionsarbete och hur vi kan arbeta ännu smartare tillsammans runt dessa frågor.

Foto: Mostphotos

Kommunen arbetar med en rad olika insatser för att skapa trivsel och trygghet. Samtliga förvaltningar satsar resurser för ett främjande och förebyggande arbete på olika nivåer.

Med stöd från Länsstyrelsen och det preventionspaket de erbjuder var syftet med dagen att skapa en samsyn och struktur för preventivt arbete i Haninge samt få ökad kunskap och gemensamt ägande för främjande och förebyggande frågor.

Konceptet är att flera av de problem som vi vill förhindra genom ett tidigt förebyggande arbete har samma risk- och skyddsfaktorer. Det innebär att det i stor utsträckning är samma faktorer som ligger bakom utvecklingen av exempelvis våld, missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. Genom att ta ett samlat grepp kring det förebyggande arbetet över förvaltningsgränser och verksamheter i kommunen ökar möjligheterna att lyckas.

Med på dagen var kommundirektören, kommunpoliserna, förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen och berörda avdelnings- och eller verksamhetschefer, utredare, samordnare/strateger.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020