Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny utbildning för chefer inom kommunens äldreomsorg

Med införandet av ”Nära ledarskap” så ändras chefsstrukturen på avdelningarna vård- och omsorgsboende samt på ordinärt boende (hemtjänsten). Det blir då ett nytt chefsled med titeln verksamhetschef. Deras arbetsuppgifter blir mer omfattande och med ett större ansvar än vad tidigare enhetschefer har haft. Det införs också gruppchefer som får personalansvar likt det enhetscheferna hade tidigare och dessa rapporterar till verksamhetschefen. Med anledning av att organisationen är ny i kommunen kommer det genomföras ett par utbildningsinsatser i ledarskap. Ansvarig för utbildningen är förändringsledaren Anna Olsson från Unova Consulting som har varit med i projektgruppen som har infört nära ledarskap.

Porträttbild Anna Olsson Foto: Privat Anna Olsson

Kan du kort berätta vad du har för bakgrund Anna?

Jag fick min första chefsroll i början av 90-talet. Precis som många andra nyblivna chefer blev jag fort varse skillnaden mellan den egna önskebilden av ledarskapet och verkligheten. Det har varit en ständig utveckling och stundtals tufft. Men väldigt roligt! Under 90-talet upplevde jag hur förändringstakten ökade och såg i olika sammanhang hur sällan de önskade resultaten nåddes och hur jobbigt det var för alla inblandade. Sedan 2007 är jag konsult och jobbar med olika organisationer för att stötta ledare och medarbetare i förändring. Jag är väldigt intresserad av forskningen kring neurobiologi och beteendevetenskap och har de senaste åren fördjupat mig i ämnet förändringsledning.

Vad har din roll varit i införandet av nära ledarskap?

Jag jobbat med förvaltningsledningen för att stötta dem och varit med i projektgruppen för att bidra med förändringsperspektivet. Nu stöttar jag också verksamhetscheferna i rollen som ledare i förändring. Under december börjar ett program för att hjälpa gruppcheferna in i sin nya roll där jag kommer ansvara för delarna som handlar om ledarrollen och utveckling av team och medarbetare.

Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna för att lyckas som chef i en ny organisation som verkar på omsorgsboenden och i hemtjänsten?

Ett genuint intresse av att utveckla arbetssättet i gruppen, ett starkt självledarskap för att balansera rollen som arbetande chef (gruppcheferna är schemalagda) och en nyfikenhet inför vad som kan utveckla arbetet inom äldreomsorgen i framtiden.

Vad kommer du att ta upp i din utbildning av de nya cheferna?

Inledningsvis ligger stort fokus på den egna rollen – vem är jag som chef – och vad rollen som arbetande chef i en politiskt styrd organisation innebär. Sedan mycket kring gruppdynamik och gruppers utveckling, våra reaktioner på förändringar och kommunikation. Eftersom det är en helt ny roll som syftar till att införa ett nära ledarskap och få ut effekterna av heltid i organisationen handlar mycket om att leda i förändring.

Har du några goda råd till de nya cheferna när de ska börja sina nya tjänster?

En klok chef sa en gång till mig att i ett riktigt bra jobb får en till 75% göra det en allra helst vill och till 25% får en räkna med att göra sånt som kanske är mindre roligt (tex administrera om en föredrar att jobba med människor). Det viktiga är att hela tiden påminna sig om de 75% och vara tacksam för det. Det gäller också att påminnas sig själv om att även chefer faktiskt bara är människor!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020