Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu ökar vi kunskapen om hedersproblematik

Våra medarbetare och chefer får nu en ökad kunskap om hedersproblematik. Detta för att rusta hela organisationen i hur frågan hanteras på ett gemensamt sätt.

Socialnämnden har tillsammans med kommunstyrelsen fått i uppdrag från kommunfullmäktige att samordna fortbildning i hedersproblematik till hela den kommunala organisationen.

Syftet med uppdraget är att ge personalgrupper i Haninge kommun som kan komma i kontakt med hedersproblematik i sin yrkesutövning, en djupare förståelse för frågan som helhet.

Utbildningen ska även bidra till att de som genomgår utbildningen vet var de ska vända sig för att få rådgivning och stöd samt vilka rutiner som gäller i Haninge kommun.

Så här genomförs fortbildningen i hedersproblematik

Personalavdelningen är tillsammans med socialförvaltningen ansvarig för utbildningen som är en interaktiv webbutbildning framtagen av Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland. Den tar cirka 75 minuter att genomgå och det finns möjlighet att pausa samt gå tillbaka till tidigare avsnitt.

Alla ledningsgrupper genomför utbildningen och väljer efter det ut vilka personalgrupper inom förvaltningen som behöver genomgå utbildningen. Uppdraget ska genomföras under första kvartalet 2020.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020