Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kulturmiljöprogrammet antaget i kommunfullmäktige

Programdokumentet för kulturmiljöprogrammet antogs den 9 september av KF. Det innebär att vi nu har ett kommunövergripande styrdokument för hur alla kommunens kulturmiljöer ska hanteras. Målen i kulturmiljöprogrammet är att bevara, använda och utveckla kulturmiljöerna i Haninge så att de kan vara en tillgång för alla kommuninvånare.

I Haninge finns en mångfald av kulturmiljöer, allt från världsunika gravfält som Jordbrogravfält, till vrakmiljön vid Dalarö och, en för Sverige unik socialhistoria, genom Haninges tvätterimiljöer.  Miljöer som vi nu kan bevara och utveckla och förvalta på ett mer enhetligt sätt.

Till stöd för programdokumentet har omfattande inventeringar av kommunens olika delar gjorts för att ringa in vad kommunen har för kulturmiljöer. I dem finns även historik kring de olika platserna.

KOF har huvudansvaret för arbetet med kommunens kulturmiljöprogram som leds av kommunantikvarien. KOF har också en intendent för kulturmiljö som arbetar med att tillgängliggöra kulturmiljöerna för allmänheten. Det finns även en kommunövergripande arbetsgrupp ”Kulturmiljögruppen” som består av kommunantikvarien och medarbetare för SBF. Kulturmiljögruppen fungerar som sakkunnigt stöd i kulturmiljöfrågor, främst gäller det plan- och bygglovsärenden, men alla frågor är välkomna!

Till kulturmiljöprogrammet

Under 2020 sätter arbetet med att nå målen i kulturmiljöprogrammet igång. KOF ansvarar för uppföljning av arbetet. En förvaltningsövergripande referensgrupp kommer att sammankallas.

Kontaktuppgifter

Helena Wärnhjelm, kommunantikvarie
helena.warnhjelm@haninge.se

Anna Röst, Intendent Kulturmiljö
anna.rost@haninge.se

Kulturmiljögruppen
kulturmiljo@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020