Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grund- och förskolenämndens sammanträde 20 november

På det senaste mötet med grund- och förskolenämnden beslutade nämnden att utföraransvaret för den öppna fritidsverksamheten på träffpunkterna Lyckebygården och Dalarö flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till utbildningsförvaltningen.

Haga-Lyckebyskolan tar över ansvaret för den öppna fritidsverksamheten från och med 1 januari 2020 och Dalarö skola tar över ansvaret från och med läsårsstart 2020/21. 

Nämnden godkände också kvalitetsrapport kompetensförsörjning. Rapporten är den första rapporten som bygger på förvaltningens arbete med uppdragsområden, vilket är en av flera åtgärder inom förvaltningens utvecklingsarbete. Verksamhetsutvecklare Thomas Jonsson besökte nämnden och pratade om hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning.

Ledamöterna i nämnden fick även en presentation om Båtsmansskolan och det trygghets- och säkerhetsarbete som pågår på skolorna. Nämnden godkände reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg, ramjustering av familjecentralens öppna förskola och kvalitetsrapport värdegrund. Nämnden tog även in tre medborgarförslag för beredning.

Läs protokollet i sin helhet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020