Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gemensam översyn av schemaläggningen av längre arbetspass

Under våren 2019 infördes scheman med längre arbetspass på helgerna. På vård- och omsorgsboendet Johanneslund resulterade det i att skyddsombudet skrev till Arbetsmiljöverket för att få stöd i att utreda riskerna med det nya schemat.

Bild på två händer som hälsar Foto: MostPhotos

Arbetsmiljöverket har därför begärt att Haninge kommun genomför undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö, samt att en belastningsergonomisk undersökning görs av de nya schemana. I arbetet ska chefer, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovården delta. Kommunen lämnade den 11 december in svar till Arbetsmiljöverket på deras begäran.

– Att lägga bra scheman är en svår konst och kräver att man jobbar aktivt över tid, säger avdelningschef Anna Sörman. Genom skyddsombudets skrivelse till Arbetsmiljöverket genomför vi ett arbete i syfte att belysa och värdera alla risker i den pågående förändringen, fortsätter hon.

På vård- och omsorgsboendet Johanneslund har man skapat en arbetsgrupp med deltagare från samtliga avdelningar, skyddsombud och chefer. Man har tagit fram en tidsatt handlingsplan för att jobba vidare med frågorna i syfte att utreda och åtgärda riskerna med förändringar i schemat.

– Införandet av det nära ledarskapet är en viktig förutsättning för en närmare dialog med medarbetarna. Att gruppcheferna har erfarenhet av att jobba praktiskt i verksamheten skapar ökad förståelse för kraven som ställs på medarbetarna, framhåller Anna Sörman.

Arbetsgruppen kommer fortsätta jobba med frågorna kopplade till förändringar i schemat och man kommer bland annat se till att:

  • schemalägga gruppchefer på helger för att stötta vid exempelvis vikariehantering och se på arbetsbelastningen över dagen
  • gruppchefer genomför individuella samtal
  • ta tillvara på erfarenheterna av schemaläggningen och justera vid behov i syfte att minska belastningen
  • ta fram arbetsordningar i syfte att tydliggöra
  • tillsammans med företagshälsovården genomföra en belastningsergonomisk undersökning

Arbetet kommer att pågå ytterligare en tid och den belastningsergonomiska undersökningen kommer att genomföras under februari månad.

– Skrivelsen till Arbetsmiljöverket är en kraftig åtgärd och är en markering mot arbetsgivaren att vi inte anser att man gjort förberedelsearbetet och riskbedömningen av de nya schemana på ett bra sätt, säger ordföranden Alexandra Eldstål, Kommunal Sektion Syd.

– Nu har arbetsgivaren tagit dessa frågor på allvar och arbetar tillsammans med våra skyddsombud. Vår skrivelse har fått viss effekt som vi önskade och vårt arbete fortsätter, konstaterar förhandlingsansvarig Birgitta Tångerby, Kommunal Sektion Syd.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020