Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förbered din arbetsplatsundersökning (APU) 2019

Den 26 september öppnar årets medarbetarundersökning. Undersökningen syftar till att fånga upp medarbetarnas åsikter och ge alla anställda möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön. För att du ska få ett resultat att jobba vidare med tillsammans med dina medarbetare är det ett par saker du bör notera.

Berätta för dina medarbetare att enkäten är på väg

Vi rekommenderar att du på ett APT i god tid informerar dina medarbetare om att enkäten är på väg och att du samtidigt passar på att följa upp förra årets enkät. Genom att följa upp förra årets enkät visar du att du på ett seriöst sätt tagit hand om det engagemang de lagt ner i att svara på undersökningen och kan visa på vilken framdrift ni haft i de frågor som medarbetarna pekade ut som förbättringsområden förra gången. Om du vill ta hjälp av ett stöd material på APT hittar du det i högermarginalen (Presentation APT innan undersökning)

Säkerställ att din organisation är rätt beskriven

Om din organisation är rätt beskriven så kommer du att få ett resultat som speglar vad dina medarbetare tycker om verksamheten. Varje rapport ska återspegla ett resultat från vad som uppfattas att vara en naturlig arbetsgrupp, detta för att du och arbetsgruppen ska kunna arbeta vidare med resultatet. HR kommer i steg 1 att stämma av organisationen och i detta kan du behöva vara behjälplig inför deadline den 30 augusti. I så fall blir du kontaktad av din chef eller HR.

Den 17 september kommer du att få ett utskick av undersökningens leverantör Entergate. Titta då noga på ditt organisationsträd och kolla att personalgrupperna är korrekt inmatade i undersökningsverktyget (chefsportalen).

Eventuella felaktigheter rapporterar du snarast till kerstins.sandell@haninge.se.

 

Ta ut lösenord till dina medarbetare

I mejlet den 17 september från undersökningens leverantör Entergate kommer du också få instruktioner om hur du genererar även inlogg till sina medarbetare. Vill du ha mer detaljerad information kikar du i ”Lathund för chefer i högermarginalen”

 

Viktiga datum

Augusti-September. Följ upp förra årets APU på ett APT. För stödmaterial se högermarginalen ”Presentationsstöd inför APU”

Senast 30 augusti. Var behjälpligt att stötta HR eller din chef med att göra en check av ditt organisationsträd (du kan vänta till du får en signal från HR eller din chef)

17 september gör en check på  att organisationsträdet exporterats korrekt till undersökningsverktyget och skapa inlogg till dina medarbetare (du får ett mejl med instruktioner).

26 september öppnar APU.

10 oktober stängs APU.

Undersökningens resultat mejlas till dig i början av november.

Några ord på vägen

Många chefer känner en oro över resultatet från medarbetarundersökningen och ser det som ett betyg på sitt ledarskap snarare än på arbetsmiljön och verksamheten. Som chef har man givetvis ett långt gående arbetsmiljöansvar men tänk gärna på att det är du och dina medarbetare som tillsammans är varandras arbetsmiljö. Att äga, utveckla och följa upp arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar där både chef och medarbetare måste bidra för att det ska bli ett bra resultat. Som chef kan du behöva påminna dina medarbetare om detta och det vara ett bra tillfälle att göra detta inför APU. Medarbetarna behöver ta sitt ansvar för såväl sin arbetsglädje som sin prestation!

Om du som chef förväntar dig ett dåligt resultat i medarbetarundersökningen efter att till exempel ha tvingats genomföra omfattande neddragningar eller gjort en omorganisation bör du kommunicera det till organisationen. Berätta att du förväntar dig ett lägre resultat på grund av de förändringar du har gjort och att du förstår att medarbetarna har gått igenom en jobbig period. Se också till att i förväg förankra det med din egen chef.

Det finns alltid stöd att få för dig som chef. Kontakta någon på HR eller din egen chef!

För mer information om årets medarbetarundersökning


PS. Håll utkik efter din inbjudan till HRs Frukostklubb ”APU – En möjlighet att bygga medarbetarengagemang” som inom kort landar i din inkorg.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020