Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sammanfattning av nämndernas sammanträden i mars

Den 26 och 27 mars hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna hade fått namnförslagen Vega skola och Vega aktivitetshus på remiss från namnberedningen, för möjlighet att yttra sig. Båda nämnder ställde sig bakom namnförslagen men valde att göra ett medskick om att hämta inspiration från Vegas kulturhistoria eller Vegaexpeditionen vid namnsättning av byggnader.

Kultur- och demokratinämnden beslutade om tre nya offentliga konstverk till Rudanområdet, som en första etapp i ett trygghetsskapande ljuskonstprojekt. Nämnden beviljade också Haninge föreningsråd ett utvecklingsbidrag om 28 000 kr.

Vid sammanträdena deltog förvaltningens kulturstrateg, biblioteksstrateg, barn- och ungdomsstrateg samt idrottsstrateg för att presentera omvärldsspaning och styrdokument inom sina respektive områden.

Protokoll från kultur- och demokratinämnden 26 mars

Protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 27 mars

Senast uppdaterad: 23 juli 2020