Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunstyrelseförvaltningen framtidsrustar organisationen

Nu finns ett förslag för hur kommunstyrelseförvaltningen ska organisera sig för att möta framtiden. Förslaget fokuserar på att stärka kommunstyrelsen i sin funktion att leda, styra och följa upp.

- Vi står inför spännande uppdrag. Vi går från förort till stad. Vi kan bara titta utanför kommunhuset där Haninge stad nu växer fram, som kommer att få 60 000 invånare under de kommande åren jämfört med dagens 18 000 invånare. Även på många andra ställen i Haninge har vi en fantastisk tillväxt, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör och också chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Förutom tillväxt finns även flera andra viktiga uppdrag som förvaltningen fått från våra förtroendevalda. Vi ska inte bara växa, vi ska göra det på ett hållbart sätt så att alla kan leva att gott liv i Haninge. Vi ska skapa tillgänglighet till oss i förhållande till övriga Stockholm, det ska vara lätt att ta sig till och från Haninge. Nyss öppnade vår sjunde pendeltågstation, Vega, men även andra och fler satsningar behövs.

- Det här är roliga och stora uppdrag, men det innebär också utmaningar. Vi kan konstatera att med den tillväxt vi har kommer vi behöva hitta nya smartare sätt att arbeta på. Om vi fortsätter som tidigare kommer vi helt enkelt inte att klara uppdraget. Det är för att möta de utmaningar vi står inför som vi behöver vi rusta kommunstyrelseförvaltningens (KSF) organisation och vässa den ytterligare som en del i vårt löpande utvecklingsarbete, säger Magnus.

Utgångpunkten är att bygga upp en än mer strukturerad stödprocess till de förtroendevalda. En process som bidrar till kvalitetssäkring av ärendeberedning och ärendehantering. I detta ingår också ett forma arbetssätt som bidrar till att de förtroendevalda kan prioritera ur ett helhetsperspektiv (inklusive ekonomiska och personal/kompetensmässiga resurser).

KSF har också en viktigt funktion att fylla när det gäller att vara en kvalitetssäkrad och efterfrågad stödprocess till kärnverksamheten, där vi arbetar än mer för att ”spela tillsammans” som en koncern. Ett arbetssätt som innebär effektiv samverkan mellan programstyrning och linjeverksamheten.

KSF organiserar sig nu inför införande av programstyrning av Haninge kommuns tillväxtportfölj samt större utvecklingsprojekt men även för att utveckla kvalitetsstyrningen av förvaltningens basverksamhet.

Förslag till ny organisation

Så här ser den nya föreslagna organisationen ut på övergripande nivå. 

Det är HR-direktör Gunilla Ejefors-Lublin som fått kommundirektör Magnus Gyllestads uppdrag att ta fram förslaget till ny organisation.

Förutsättningar för uppdraget är att antalet chefer direkt underställda kommundirektören inte ska utökas samt att de budgetförutsättningar som gäller för 2019 även ska gälla i en ny organisation. Det är också viktigt att KSFs samlade resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

I uppdraget ingår inte att titta på hur enheter inom avdelningarna ska organiseras.

Samverkan pågår

Samverkan av förslaget har nu påbörjats med de fackliga organisationerna och dialogmöten har genomförts för att göra riskanalys och handlingsplan för att ta hand om de risker som lyfts. Detta är något som arbetsgivaren alltid gör inför en omorganisation.  Avsikten är att beslut ska fattas så att organisationsförändringen kan träda i kraft 1 juni.

Nästa steg

- I nästa steg, som kommer att påbörjas efter att beslut om den övergripande strukturen har fattats, kommer respektive avdelningschef att få i uppdrag att se över sin organisation, säger Magnus Gyllestad.

Samtidigt kommer KSF:s ledningsgrupp jobba med översyn av förvaltningens huvudprocesser, samt ansvarsfördelningen av dessa samt förtydliga vilket mandat och ansvar som gäller vid processansvar.

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020