Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun når högsta NKI nivå sen mätningarna startade!

Kommunens totala NKI-resultat gentemot företagare landar för 2018 på 75, ett mycket högt indexresultat. Framgången är en följd av ett långsiktigt strategiskt arbete i hela kommunen. I kommunens näringslivsstrategi är kommunens service gentemot företag en av de tre prioriterade delstrategierna vilket har varit viktigt för att få hela kommunen att arbeta åt samma håll.

NKI nätningen är en servicemätning gentemot företag och berör myndighetsärenden inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd och som görs i samverkan med SBA och SKL. Det är en viktig undersökning som ger oss ett bra underlag för att fortsätta utveckla vår verksamhet. 

- Vi är stolta över att vi nu ser resultatet av ett långsiktigt arbete. En av anledningarna till det höga resultatet jämfört med 2018 är att alla myndighetsområden har haft förmågan att höja sin nivå vilket ger kraftiga utslag på det totala resultatet. Inom bygglov så har man nu under 2018 sett effekterna av ett större utvecklingsarbete som påbörjades redan 2017. I början av 2018 lanserades en ny e-tjänst som också förenklat inlämningen av bygglovsärenden både för företagare och privatpersoner, säger Peter Jemtbring, näringslivs- och utvecklingsdirektör i Haninge kommun.

- Vi är naturligtvis glada för det höga resultatet, men det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kontinuerligt och vi kommer framöver fortsätta med det kommunövergripande arbetssätt som vi arbetat med senaste tiden. Det är också viktigt att de lokala företagen känner att dom har en möjlighet att vara med och påverka och där är våra dialogmöten med näringslivet viktiga, säger Jemtbring.

 

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020