Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun intensifierar arbetet med barnkonventionen

Haninge kommun har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån barnkonventionen. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag har kommunstyrelsen i mål och budget år 2017–2018 beslutat att särskilda insatser ska göras för att intensifiera arbetet och säkerställa en implementering av barnkonventionen som genomsyrar hela kommunen.

Projektplanen för projektet ”Implementering av barnkonventionen i Haninge kommun” antogs av kommundirektörens ledningsgrupp den 22 februari. En barnrättsgrupp har tidigare skapats med representanter från förvaltningar och bolag.

Barnrättsgruppen träffas kontinuerligt för att driva på och samordna arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Haninge kommun. Bland annat kommer ett utbildningsmaterial tas fram för det fortsatta arbetet i respektive förvaltning och bolag.

Läs mer här:
Information om kommunens arbete med barnkonventionen

Senast uppdaterad: 23 juli 2020