Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GVN:s sammanträde den 26 mars

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN, beslutade att Handels- och administrationsprogrammet ska flyttas stegvis till Fredrika Bremergymnasiet med början hösten 2019. Nämnden beslutade också att en utredning ska genomföras om hur gymnasiesärskolans uppdelning av nationella och individuella program kan gå till.

Handels- och administrationsprogrammet ska flyttas stegvis till Fredrika Bremergymnasiet. Detta sker genom att eleverna som börjar i årskurs ett på handels- och administrationsprogrammet påbörjar sina studier på Fredrika Bremergymnasiet. Överflyttningen påbörjas hösten 2019, vilket innebär att flytten av handels- och administrationsprogrammet är helt genomförd till läsåret 2021/2022.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav i maj 2018 utbildningsförvaltningen uppdraget att genomföra organisatorisk uppdelning av gymnasiesärskolans individuella och nationella program när alla förutsättningar är uppfyllda. En utredning ska genomföras för att klargöra vilka konkreta alternativ som finns för en sådan uppdelning och hur de behov som finns på gymnasiesärskolans individuella program bäst ska tillgodoses.

För alla frågor som togs upp på sammanträdet - se protokollet:
Hela protokollet

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020