Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

GFN:s sammanträde den 27 mars

Grund- och förskolenämnden, GFN, beslutade vid sammanträdet den 27 mars om nya riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg och för sverigefinsk för- och grundskola. Dessutom reviderades riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid.

En annan fråga som togs upp var förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar.

Ur innehållsförteckningen från kallelsen:

 • Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar
 • Månadsuppföljning januari-februari
 • Revidering av riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid
 • Riktlinjer sverigefinsk för- och grundskola
 • Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
 • Motion från Samuel Skånberg (V) om gratis mensskydd
 • Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av
 • lärarutbildningen (VFU)
 • Läsårsdata 2019/2020
 • Ansökan om förändring - förskolan Lilla Björn
 • Nominering av ledamöter till Haninge kommuns funktionshindersråd

Hela protokollet

 

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020