Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Befolkningsprognos våren 2019

Under januari månad passerade Haninge kommun 90 000 invånare. Haninge är den 24:e största kommunen i Sverige utifrån antal invånare. Karlstad och Växjö är de kommuner som ligger närmast ovanför Haninge. Bland länets 26 kommuner ligger Haninge på plats sex utifrån befolkningsstorlek. Haninge kommun har en relativt ung befolkning med en medelålder på 38,2 år, vilket är lägre än både Stockholms län och Riket.

Foto: Fredrik Hjerling

Varje år görs en befolkningsprognos för Haninge kommun. Denna befolkningsprognos görs för åren 2019-2028 totalt för kommunen. En befolkningsprognos för geografiska delområden i kommunen kommer senare under våren.

Befolkningsprognosen visar att Haninge kommer fortsätta växa. Vid utgången av 2019 beräknas kommunen ha 91 970 invånare, vilket är en ökning med knappt 2 000 personer under året. År 2023 prognostiseras Haninge passera 100 000 invånare och i slutet av prognosperioden beräknas Haninge ha 110 800 invånare. Den främsta förklaringen till kommunens befolkningsökning är ett positivt flyttningsnetto, det vill säga kommunen har fler personer som flyttar till än från kommunen. Haninge har också ett bidragande födelseöverskott, vilket innebär att fler barn föds än personer dör.

I denna befolkningsprognos så antas befolkningen öka i en långsammare takt än vad som prognostiserades våren 2018. En förklaring är att konjunkturen är mer osäker, vilket har lett till att bostadsantagandena justerats ner mer än förra året. Bostadsantagandena bygger på en byggprognos. Byggprognosen har en osäkerhet och historiskt visar den på stora skillnader mot utfallet. Exempelvis kan ett projekt som har planerad inflyttning i december försenas till januari. Då kommer första året hamna under prognosen och andra året överstiga prognosen. Det kan också vara så att ett byggprojekt stoppas eller förändring sker i lägenhetsstorlek eller typ. Byggprognosen har stor påverkan på befolkningsprognosen.

I och med att byggprognosen är osäker och att det tangerar att bli förseningar så har antalet bostäder dragits ner i befolkningsprognosen. För åren 2026-2028 finns ingen preciserad nybyggnation i bostadsprognosen i och med att osäkerheten är stor på lång sikt. Därmed används riktlinjen om 750 bostäder som grund i beräkningen av befolkningen för 2026-2028.

Kontakta Linda Kollberg om du har frågor på 08-606 81 31.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020