Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Övergångsregler för sparad semester

Den 1 januari i år sänktes taket för hur många sparade semesterdagar en medarbetare får ha. Det är nu max 30 dagar, tidigare var det 40 dagar. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2022 kan sedan tidigare sparade semesterdagar tas ut. Det är viktigt att nu aktivt arbeta för att uppmuntra medarbetare med många sparade dagar att ta ut dem. Nedan finner du också information om hur du bör hantera semesterfrågan om du har en långtidssjuk medarbetare.

Att spara semesterdagar

Medarbetare som under ett semesterår har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får spara överskjutande semesterdagar till ett senare år. Per den 1 januari 2018 ändrades taket för totalt antal sparade semesterdagar från 40 till max 30 dagar.

Under en övergångsperiod fram till 31 december 2022 kan sedan tidigare sparade semesterdagar som överstiger 30 dagar tas ut. Eventuellt kvarvarande sparade semesterdagar som överstiger det nya maxtaket (30 dagar) kommer falla ut till betalning i början av 2023 och kan innebära en betydande kostnad. Av den anledningen är det viktigt att under detta och kommande år fram till 2022 aktivt arbeta för att uppmuntra medarbetare med många sparade semesterdagar att successivt ta ut dessa.

För semesteråret 2018 gäller för de medarbetare som redan uppnått eller överskridit maxtaket om 30 sparade semesterdagar att de inte kan spara semesterdagar som tjänats in under detta semesterår. Dessa kommer istället att betalas ut i början av 2019, se exempel nedan:

Exempel

En medarbetare har 36 sparade semesterdagar per den 1 januari 2018. Den 31 december 2018 har samma medarbetare tagit ut 27 av 31 semesterdagar intjänade under år 2018. Vad gäller?

Medarbetaren har sedan innan 36 sparade semesterdagar vilket överstiger det nya maxtaket om 30 dagar. Då antalet sparade semesterdagar redan överstiger maxtaket saknar medarbetaren möjlighet att spara semesterdagar från 2018 års semester och de överskjutande 4 dagarna från 2018 kommer därför falla ut i form av ersättning i början av 2019. De överskjutande 6 dagar, som sparats sedan tidigare år, får medarbetaren ta ut under en övergångsperiod fram till den 31 december 2022 i enlighet med övergångsbestämmelsen.

Chefer kan själva se översikten av sparade dagar på sina enheter i Självservice Min Personal/Semesterinfo

Semester under sjukskrivning (långtidssjuka)

I det fall du har långtidssjuk medarbetare är det lämpligt att du som chef lägger ut semester för de som tjänar in semester under detta semesterår.

Du behöver informera medarbetaren om att du avser att lägga ut semester under pågående sjukskrivningsperiod. Sjukskriven medarbetare har rätt att vara semesterledig och sjukskriven samtidigt och får då semesterlön från arbetsgivaren samtidigt som denne får sjukpenning från Försäkringskassan. Däremot utgår ingen ev. sjuklön från arbetsgivaren under semesterledighet.

För att det ska bli korrekt i lönesystemet läggs semester "ovanpå" sjukskrivningen. Det är viktigt att inte bryta sjukfrånvaron för semester, då det kommer leda till att det blir ny karens o.s.v. efter semesterperiodens slut. Semester under pågående sjukskrivning påverkar alltså inte sjukpenningen från Försäkringskassan.

Medarbetaren kan dock begära att semesterledighet ska bytas mot sjukledighet.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020