Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny rutin för mångfaldsarbete

Du har väl inte missat kommunens nya rutin för mångfaldsarbete? I Haninge kommun ser vi mångfald som en styrka. Mångfald ger oss bättre förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag och bidrar till att vi blir en attraktiv arbetsgivare.

Som arbetsgivare behöver vi arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, samt att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder.

Det tidigare kravet på att ta fram en plan har ersatts med ett allmänt krav på att hela arbetet ska bedrivas aktivt och dokumenteras. Nytt är också att bestämmelserna innehåller anvisningar för hur arbetet ska genomföras fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera).

Rutin ger stöd

Som stöd i arbetet har kommunen tagit fram en rutin för arbetet med aktiva åtgärder. Ta gärna upp dessa frågor på APT och skriv in eventuella aktiviteter i er handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kom ihåg att lyfta det från perspektivet lika rättigheter.

Läs Haninge kommuns rutin här:

https://intranet.haninge.se/min-anstallning/arbetsmiljo/diskriminering-och-mangfald/

Senast uppdaterad: 23 juli 2020