Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Din åsikt är viktig!

Bidra till utvecklingen av arbetsmiljön och verksamheten på din arbetsplats I dag, 24 september, öppnar årets arbetsplatsundersökning (APU), med frågor om ledning, styrning, motivation och arbetsmiljöarbetet.

Glada kollegor sittandes bredvid varandra

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet gör Haninge kommun årligen en enkätundersökning, APU. Kommunens ledning har beslutat att årets APU-enkät ska utvidgas till att även omfatta frågor rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Jag hoppas att alla som jobbar i Haninge kommun tar chansen att svara på undersökningen. Den ger både arbetsgruppen ett bra underlag för att gemensamt arbeta med arbetsmiljön och undersökningen är också viktig för oss i ledningen för att få en bild av läget i kommunen, säger Magnus Gyllestad kommundirektör.

Arbetsplatsundersökningen är en av flera möjligheter att medverka till det systematiska arbetsmiljöarbetet, i detta forum gör du det anonymt.

Länk till enkäten

Använd koden som du fått av din chef och logga in till enkäten via ovanstående länk för att svara (några arbetsplatser använder pappersenkäter). Dina svar är anonyma.

Din chef ansvarar för att redovisa resultatet för gruppen och tillsammans kommer ni att identifiera områden ni behöver arbeta vidare med kring arbetsmiljö och verksamhet.

För mer information om bl.a. sekretess och uppföljning av resultaten:

Läs här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020