Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Att gå från förort till stad, temat på senaste chefsforum

Magnus Gyllestad hälsade välkommen och inledde med att konstatera att Haninge kommun växer och att det är fortsatt tillväxt i Haninge, som är vår ledstjärna. Detta är något som det råder en bred politisk enighet kring.

Cheferna fick sedan ta del av våra politiker visioner och resonemang kring ett framtida Haninge, genom att titta på en inspelning från ett seminarium kring samhällsbyggande som kommunen arrangerade i Almedalen i somras.

Därefter tog Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande plats på scenen. Hon inledde med att kommentera det nyss genomförda valet. Hon konstaterade att rösträkningen pågår och att det nu kommer att vara en period med överläggningar kring hur den politiska ledningen kommer att se ut efter årsskiftet. Meeri Wasberg underströk också att det nu är viktigt att fortsätta att arbeta med de frågor som är aktuella och att Haninge har en mycket positiv utveckling.

Aktuella byggprojekt och tillväxtområden

Peter Jemtbring, näringslivs- och utvecklingsdirektör och Britta Orring, mark och exploateringschef gick sedan igenom de aktuella byggprojekt och planer som finns i kommunen. Totalt så finns planer på att bygga över 20 000 lägenheter fram till 2024.

Detta uppdrag ska vi klara med ett långsiktigt hållbarhetstänk inom både det ekonomiska, miljömässiga och det sociala perspektivet. Förutom att bygga hållbart så är också ett fokusområde tillgänglighet.

- Vi ska skapa oss en position i regionen och verka för en god tillgänglighet till Haninge, det gäller i mångt och mycket att skapa förutsättningar för infrastrukturfrågorna, sa Peter Jemtbring.

Vidare gjorde han tillsammans med Maria Lindeberg, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, en framåtblick om hur de ser på utvecklingen av Torvalla och Årsta. Två utvecklingsprojekt, där Fopha invest, med Peter Forsberg, är kommunens samarbetspartner. Även Peter Forsberg gästade ett av seminarierna som Haninge kommun anordnade i Almedalen i somras.

Att hantera snabb utveckling

Magnus Gyllestad, kommundirektör, avslutade med att tala på temat – tillväxtkommun, möjligheter och utmaningar.

Magnus inledde med att framhålla att vi dagligen gör ett utmärkt och jättebra jobb i Haninge kommun, men om vi ska hantera kommunens snabba utveckling så innebär det också att vi behöver utveckla våra arbetsformer och skapa en mer snabbrörlig organisation.

- Det är viktigt att vi utvecklar våra arbetssätt och ser hur vi arbeta mer tillsammans, sa Magnus.

Han liknade kommunen vid en orkester där vi var och en är duktiga på våra instrument och stämmor, men det gäller att vi utvecklar förmågan att spela tillsammans som en orkester.

- Nu slår jag nog in vidöppna dörrar, men jag vill ändå understryka hur viktigt det är att vi alltid utgår från medborgarperspektivet i allt vi gör, sa Magnus Gyllestad.

Magnus avslutade med att poängtera att kommunens chefer är nyckelpersoner i att vår fortsatta utveckling.

Nästa chefsforum är den 22 november och då kommer temat att vara ledarskap och förändringsledning. Dagen kommer också att avslutas med en mingel och lite mat. Varmt välkommen då!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020