Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Valresultatet i Haninge kommun 2018

Efter valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 9 september har alla röster räknats hos Länsstyrelsen och ett valresultat är fastställt. Här kan du läsa mer om den fortsatta processen i Haninge kommun.

Det slutgiltiga resultatet från valen till riksdag, kommun och landsting 2018 i Haninge visar att valdeltagandet har ökat jämfört med 2014 från 83,53 % till 85,06 %(riksdagsvalet, källa: val.se).

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Mandatfördelningen är baserad på Länsstyrelsens fastställda valresultat. I Haninge har fullmäktige totalt 61 mandat. Ett mandat är lika med en ledamot. Enligt resultatet har mandaten fördelats enligt följande:

Socialdemokraterna 25,87 %, 16 mandat

Moderaterna 24,48 %, 16 mandat

Sverigedemokraterna 17,26 %, 11 mandat

Liberalerna 6,21 %, 4 mandat

Centerpartiet 5,98 %, 4 mandat

Vänsterpartiet 7,04 %, 4 mandat

Miljöpartiet 4,76 %, 3 mandat

Kristdemokraterna 4,39 %, 3 mandat

Rättvisepartiet Socialisterna 2,79 %, 0 mandat

Feministiskt initiativ 0,36 %, 0 mandat

Övriga partier 0,87 %, 0 mandat

Det slutgiltiga resultatet kan läsas i sin helhet på

Valmyndighetens sida

Förhandlingar

Om ingen tydlig majoritet finns efter valet behöver politikerna hitta en hållbar majoritet. Det görs genom förhandlingar partierna emellan. När partierna har meddelat vilka som kommer styra kommunen under mandatperioden 2018-2022 kommer det presenteras på Haninges hemsida.

Kommunfullmäktige 5 november

Mandatperioden för nya kommunfullmäktige i hela Sverige börjar den 15 oktober. I Haninge håller nya fullmäktige sitt första sammanträde 5 november. Vid det sammanträdet väljs kommunfullmäktiges presidium, det vill säga ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, och valberedning. När presidiet har valts tar de över sammanträdet. Mötet består av de ledamöter som länsstyrelsen har meddelat ska sitta i fullmäktige.

Kommunfullmäktige 10 december

Vid sammanträdet i december väljs ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, de politiska nämnderna samt de revisorer som ska tjänstgöra under mandatperioden.

Kommunens tjänstemän

En kommun består av förtroendevalda politiker och anställda tjänstemän. Kortfattat innebär det att politikerna beslutar om vad tjänstemännen ska utföra. Även om det vid valår under en period kan vara oklart vilka som ska styra så fortsätter tjänstemannaorganisationen sitt arbete i vanlig ordning och jobbar utifrån de planer och budgetar som har beslutats för året.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020