Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafikstrategi för Haninge kommun

För att möta utmaningen med ökade behov av transporter har Haninge kommun nu för första gången en politisk antagen trafikstrategi. Strategin antogs av Kommunstyrelsen i maj 2018. Den ska genomsyra kommunens arbete med trafik och resor och bidra till att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och vara stöd i beslut som rör trafikplaneringen i Haninge.

Målbilden är att "Resor i Haninge ska vara hållbara , trafiksäkra och tillgängliga". För att uppnå den övergripande målbilden har sex målområden pekats ut. Det är cykel, gång, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkering och framkomlighet på väg.

För varje område är målsättningen att separata planer eller program tas fram. I dessa dokument konkretiseras åtgärder. Kommunen har redan ett antaget trafiksäkerhetsprogram och inom kort förväntas både en ny cykelplan och parkeringsstrategi antas. Under 2019 kommer en ny trafikplan innehållande åtgärder kopplade till framkomlighet att tas fram.

Med politiskt antagna styrdokument som spänner hela vägen mellan kommunens översiktsplan och konkreta åtgärder blir det enklare att genomföra de åtgärder som behövs ute i trafikmiljön.

Här följer några exempel på åtgärder som ligger i linje med målsättningarna i trafikstrategin och som just nu genomförs runt om i kommunen:

Klart:

 • Längs Dalarövägen i höjd med Fredrika Bremer har den befintliga gång- och cykelbanan breddats till en gång- och cykelbana
 • Förlängningen av det regionala cykelstråket förbi Henriksbergsvägen färdigställt
 • Nya cykelparkeringar vid Rudan, Ekens fritidsgård och Torvalla
 • Farthinder på Bondvägen i höjd med Gudö Ekväg
 • Sleipnervägen Vikingaskolan gång- och cykelväg och avsmalningar

Pågår:

 • Längs Dalarövägen från Vendelsövägen och upp till sjukhuset breddas den befintliga gång- och cykelbanan till en gång- och cykelbana
 • Cykelvägvisningen i kommunens utökas rejält
 • Längs Hallstens väg och anslutningen upp mot det regionalcykelståket längs Nynäsvägen byggs ny gång- och cykelväg
 • Ny gångbana på Skansvägen och upphöjda korsningar med Skepparvägen
 • Upphöjd korsning på Vendelsö skolväg
 • Busshållplats Järnåldersringen tillgänglighetsanpassas
 • Hållplats Fornpasset tillgänglighetsanpassas

Planeras starta under hösten

 • Tvillingarnas gata hastighetssäkrad cykelöverfart vid korsningen med Söderbyleden
 • Oxens gata hastighetssäkrad cykelöverfart vid korsningen med Söderbyleden
 • Cykelöverfart Runstensvägen - Uttervägen

Senast uppdaterad: 23 juli 2020