Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bearbeta APU-resultaten

Tack vare den höga svarsfrekvensen inom alla förvaltningar i årets arbetsplatsundersökning (APU) får så gott som varje grupp om minst fem medarbetare en egen rapport.

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Använd rapporten som utgångspunkt för en diskussion om åtgärder och prioriteringar i arbetet med att utveckla den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön.

Chefer presenterar resultaten för sina grupper och sammanställer sedan gruppens prioriteringar och förslag på fokusområden och åtgärder. Arbetet dokumenteras och handlingsplaner uppdateras. Om gruppen inte har en egen rapport, kan diskussionen ta sin utgångspunkt i en rapport för den enhet/avdelning där den lilla gruppen ingår.

Beakta förvaltningsspecifika instruktioner om dokumentation och eskalering av åtgärdsförslag som kräver beslutsmandat som överstiger arbetsgruppens chefs befogenheter.

Tidsplan

Oktober/november 2018

Kommunövergripande presentation av resultatet för KDLG och CESAM – genomfört!

November 2018 – januari 2019

Presentation, analys och bearbetning av resultat inom alla enheter och ledningsgrupper, inkluderat upprättande av handlingsplaner.

Förvaltningsledningsgrupperna prioriterar sin uppföljning till tre starka områden att upprätthålla och tre utvecklingsområden. Dessa skrivs till basplan, under arbetsmiljö.

Mars/april 2019

Uppföljning i KDLG och Cesam av förvaltningarnas prioriterade åtgärder i basplan för tertial 1.

För mer information och förslag på arbetssätt för en APT

Senast uppdaterad: 23 juli 2020