Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde 31 oktober

Äldreförvaltningen senaste sammanträde genomfördes den 31 oktober. Bland annat tog nämnden beslut om strategi och budget för 2019–2020. Utredningen om Flexibel hemtjänst och valfrihet i beviljad tid godkändes och överlämnades till kommunfullmäktige. Äldrenämndens sammanträdestider för 2019 fastställdes på mötet. Nästa nämndsammanträde hålls den 28 november. Du finner nämndprotokollet nedan.

Äldrenämndens sammanträde Äldrenämndens sammanträde Foto: Mostphotos

Dagordning
§ 101 Godkännande av dagordningen
§ 102 Val av Justerare
§ 103 Allmänhetens frågestund
§ 104 Information
§ 105 Kommande nämndärenden
§ 106 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare
§ 107 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare
§ 108 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen
§ 109 Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2018 kvartal 2
§ 110 Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2018 kvartal 3
§ 111 Strategi och budget 2019–2020
§ 112 Uppdrag flexibel hemtjänst och valfrihet i beviljad tid
§ 113 Övrigt bidrag 2019 - syfte och inriktning
§ 114 Ekonomisk uppföljning 2018
§ 115 Äldrenämndens sammanträdestider 2019
§ 116 Remiss: Rekommendation från Storstockholm om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
§ 117 Remiss: Revisionsrapport och skrivelse - granskning av korruptionsförebyggande arbete
§ 118 Meddelanden allmänna
§ 119 Meddelanden Sekretess

Senast uppdaterad: 23 juli 2020