Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Inom stadsbyggnadsförvaltningen råder en febril aktivitet och många stora projekt pågår parallellt. Förvaltningen har en nyckelroll i att förverkliga den regionala stadskärnan – en stadskärna som ska bli spännande, levande och omtalad för dess goda kvaliteter. På förvaltningsfrukosten den 27 november berättade Anna W Haapaniemi om vilka utmaningar vi behöver ta oss an för att möjliggöra klivet från förort till stad.

– Vi behöver tillgodose två behov – tillväxt och stora reinvesteringar. Nya bostäder behöver byggas samtidigt som stadsdelar som till exempel Brandbergen har ett upprustningsbehov. Behoven är stora och vi kommer att behöva prioritera. Dessutom har vi kapacitetsbrister i vår infrastruktur som till exempel VA- nätet, vilket vi också måste ta hänsyn till för kommande prioriteringar, säger Anna W Haapaniemi.

Projektstyrning med helhetssyn och hållbarhetsperspektiv är det andra området.

– Vi behöver bli bättre på att samverka med andra avdelningar och förvaltningar. Samt att lyfta blicken och se helheten med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus.

Och kompetensförsörjningen, som hos många andra kommuner, kommer att fortsatt vara ett fokusområde.

– Vi kommer att fortsatt jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare för att både kunna rekrytera och behålla personal. Vi ser också att vi kommer att behöva öka kompetensen inom projektledning. Samt att se över hur vi genomför våra upphandlingar för att säkra att vi har tillgång till rätt resurser när vi är i behov av dem.

På förvaltningsfrukosten berättade Magnus Runesson om senaste nämndsammanträdet och gav en lägesrapport om följande aktuella projekt:

 • Poseidons torg
  Torget är utpekat som stadskärnans viktigaste offentliga rum. Under 2019 pågår projektering och ambitionen är att sätta spaden i marken under 2020. Tidigast i början av 2021 ska Haninges vardagsrum vara klart.
 • Fors reningsverk
  Reningsverket är i stort behov av renovering och behöver byggas ut för att klara av befolkningstillväxten i kommunens södra delar. Ambitionen är att detaljplanen ska ut på samråd i under sommaren 2019.
 • Jordbro
  Utvecklingen av Jordbro delas upp i tre etapper där den första etappen har varit ute på samråd. Parallellt pågår den andra etappen med en utredning om ett nytt centrum kan växa fram närmast pendeltågsstationen.
 • Ny huvudvattenledning genom Handen
  Projektet som drivs som en samverkansentreprenad löper på väldigt bra och följer budget.

Agendan från stadsbyggnadsnämnden i korthet

 • 11 stycken nya medborgarförslag och sex stycken som nämnden beslutade om.
 • Trafikfrågor och trafikärenden till stadsbyggnadsnämnden
 • Information från förvaltningen
  Poseidons torg
  Ny huvudvattenledning
 • Avskrivningar av fordringar i bokföringen
 • Remiss: Förslag till ny fordonspolicy
 • Resultat- och investeringsuppföljning
 • Attestordning revidering
 • Ett par tillsynsärenden

För mer information, se respektive ärende och beslut från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 november.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020