Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu är det hög tid att anmäla sig till vårens utbildningar inom HR området

Utbildningarna syftar till att ge dig viktiga verktyg och kunskap för att lyckas i ditt chefsuppdrag. Utbildningarna ger dig möjlighet att få diskutera med HR och kollegor, ta del av exempel och olika övningar som stöd för praktisk tillämpning.

Anmälan skickar du till: marie.lilja@haninge.se

Nedan hittar du information om utbildningarna, men vill du veta mer så hittar du sidan på intranätet under rubriken "Min anställning" på sidan: HR för chefer

Följande utbildningar går under våren:

Grundläggande arbetsrätt för chefer

Utbildningen syftar till att ge dig som chef grundläggande arbetsrättslig kunskap. Vi skapar förståelse för det regelverk som styr förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi för diskussioner, använder exempel och övningar som ger stöd i ditt arbete. Utbildningens mål är att du får ökad trygghet i din chefsroll kopplat till arbetsrättsliga frågeställningar.

15/3 kl 8.30-16.30 Quality Hotel Winn

12/4 kl 8.30-16.30 Quality Hotel Winn

Sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering

Du får kännedom om ditt rehabiliteringsansvar som chef och hur du kan jobba effektivt för att få sjukskrivna medarbetare tillbaka till arbete. Vi kommer att gå igenom viktiga processer, till exempel anvisat läkarstöd, omsorgssamtal, arbetsplatsanpassningar i både teori och praktik.

7/5 kl 8.30-16.30 Quality Hotel Winn

27/9 kl 8.30-16.30 Quality Hotel Winn

Arbetsmiljö / Arbetshälsa

Du får kännedom om de lagar och föreskrifter som är viktiga i ditt uppdrag som chef eller skyddsombud. Utbildningen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur du som chef kan förhindra och hantera eventuella konflikter på arbetsplatsen med mera. Vi går också igenom hur du som chef kan jobba med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön på din arbetsplats.

16-17/4 kl 08.30-16.30. Quality Hotel Winn

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020