Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Öka valdeltagandet i Haninge i allmänna valen 2018

Nu är det dags att ansöka om bidrag för projekt som uppfyller demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering och syftar till att höja valdeltagandet i de allmänna valen 2018. Bidraget går att söka från den 5 mars 2018. Sista ansökningsdatum är 5 april 2018.

Nu är det dags att ansöka om bidrag för projekt som uppfyller demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering och syftar till att höja valdeltagandet i de allmänna valen 2018. Bidraget går att söka från den 5 mars 2018. Sista ansökningsdatum är 5 april 2018.

Ni ansöker genom att fylla i ansökansblanketten och skicka in (digitalt eller på papper) till:

Haninge kommun

MR-beredningen; allmänna valen 2018

Strategisk planering

Sören Berglund, soren.berglund@haninge.se

136 81 Haninge

 

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av förening, organisation och stiftelser utan vinstsyfte. De sökande och projekten ska uppfylla demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får inte lämnas till en förening, organisation eller stiftelse som har skulder hos kronofogdemyndigheten. Bidrag får inte heller lämnas till politiska partier eller deras sidoorganisationer. Projekten ska uppfylla vissa kriterier.

Syftet med bidraget

Bidraget ska användas för att öka valdeltagandet i grupper med lågt valdeltagande.

Målgrupper

De grupper som i tidigare val haft lågt valdeltagande är utrikes födda, personer med funktionedsättning så väl fysiska som psykiska, ensamstående, arbetslösa och lågutbildade samt unga som varken har slutfört eller är inskrivna vid gymnasieskolan. Några kommundelar som visat ett tydligt lägre valdeltagande är huvudsakligen Jordbro, Brandbergen och Västerhaninge. Gruppen som bor i de områdena är också en prioriterad grupp.

Kriterier

För att kunna bli beviljad bidrag så behöver projektet:

  • Tydligt försöka nå (minst) en av de ovanstående målgrupper
  • Visa hur man tänkt uppnå ett högre valdeltagande för målgruppen och en uppskattning om hur många som kan nås av aktiviteterna i projektet
  • Projektet ska vara partipolitiskt neutralt


Det här kan bidraget gå till

Aktiviteterna i projektet kan vara av varierad art, allt från informerande av rösträtten, val och valhemligheten till deltagande aktiviteter exempelvis seminarier, utbildningar, studiecirklar och workshops. Aktiviteternas syfte ska alltid vara att nå, stimulera och öka valdeltagandet i grupper med lågt valdeltagande.

Projekt som når ut på nytänkande och innovativa sätt uppmuntras.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Projektets längd 

Ett projekt ska påbörjas senast den 1 augusti och avslutas senast den 9 september. Återrapportering ska ske senast 15 oktober.

Bidragets storlek

Beredningen för Mänskliga rättigheter har 350 000 kronor att fördela. MR-beredningen kommer att bevilja högst 150 000 kronor för ett projekt.

 

Ansökningsblankett

Här hittar du ansökningsblanketten för att ansöka om bidraget. Läs mer i artikeln om förutsättningar och var den ska lämnas in.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020