Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny självhjälpsmetod testas i samarbete med Bris och Uppsala universitet

Barn med erfarenhet av krig, trauma och flykt blir allt fler i Sverige och den psykiska ohälsan är utbredd i denna grupp. Bris och Haninge kommun startade under hösten stödgrupper för barn och unga som har varit med om traumatiska händelser och som är nya i landet.

De symptom som barnen plågas av är framför allt ångest, sömnsvårigheter, stresspåslag, påträngande minnen och koncentrationsproblem. Det är normala reaktioner på erfarenheter av traumatiska händelser men kan ofta ha stor inverkan i barnens liv och kan bland annat påverka skolgång, fritidsaktiviteter och sociala relationer. 

Somaya Ghanem är socionom och arbetar för Bris i projektet, hon har just startat vårens grupp, som består av enbart ensamkommande tonårspojkar som alla har samma modersmål.

-        Syftet med stödgrupperna är inte att behandla utan att ge barnen strategier och kunskap för att bättre kunna hantera sina symptom och reaktioner. Metoden, som kallas  TrT (Teaching recovery Techniques) utvecklades av psykologer och forskare på Children and War Foundation i Norge för användning i olika katastrofsituationer. Den går egentligen ut på psykoedukation: att lära barnen hur kroppen och hjärnan fungerar och hur man kan ta kontroll över sina reaktioner. Barnen träffas fem gånger och så har vi två tillfällen där vi förmedlar samma kunskap till omsorgspersoner runt barnen, det kan vara förälder, god man, lärare eller någon som jobbar på ett stödboende. 

Metoden TrT testas och utvärderas nu av Bris i Sverige i samarbete med Uppsala Universitet.  Barnen får hjälp att hantera påträngande tankar och känslor i form av minnen och mardrömmar och lär sig att slappna av för att kunna koncentrera sig och komma till ro. Planen är att erbjuda grupper för barn mellan 10 och 18 år och att även rikta sig till barn som kommit till Sverige tillsammans med sin familj. En första sådan grupp startar i Haninge under våren. I den mån man behöver sätta ihop grupper med olika modersmål jobbar man med tolkar.

-        Barnen tycker ofta det är skönt att träffa andra unga som drabbats av liknande händelser och att möta vuxna som har kunskap och som orkar lyssna. Vi hoppas få hjälp av de som möter barn i sin vardag att förmedla kontakt så att vi kan hjälpa fler, avslutar Somaya Ghanem.

Kontakt

Om du vet någon som vill vara med i grupp eller om du vill veta mer kan du ringa eller maila Bris gruppledare.

Somaya Ghanem
070–160 88 03
somaya.ghanem@bris.se

Om bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter  och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020