Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hur namnsätter vi våra gator, torg, skolor m.m.?

Kommunstyrelsen antog 2018-02-19 en reviderad policy vid namn och adressnummergivning inom kommunen.

Foto: Gunilla Lindqvist

Förändringar, jämfört med tidigare gällande policy, är främst följande:

- Delvis ny rubriksättning och indelning, viss omstrukturering av texten samt några  redaktionella ändringar.

- En ny punkt om jämnare könsfördelning av memorialnamn (namn efter person).

- Ett nytt avsnitt om kommersiella namn och företagsnamn.

- Ett nytt avsnitt om trendiga och säljbara namn.

Den nya policyn började gälla 2018-03-01.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020