Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges skolwebbar får nytt liv

Skolornas webbplatser ska genomgå en omfattande omvandling för att bli mer attraktiva, tillgängliga och enhetliga. Dels är webbplatserna kanaler för kommunikation med elever och vårdnadshavare, men de ska även väcka intresse för framtida elever, vårdnadshavare och medarbetare.

2016 lanserades kommunens centrala webbplats som ligger på en modern plattform, något som de nya skolwebbarna snart också kommer att göra.

I höstas påbörjades en förstudie då det hölls workshopar där ett 15-tal medarbetare från kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning deltog för att bidra med synpunkter och förslag kring hur de nya webbplatserna skulle kunna se ut. En av deltagarna var Susanna Wiberg, biträdande rektor på Söderbymalmsskolan. Susanna var positiv till projektet.

- Jag ser verkligen fram emot att vi nu äntligen ska få nya skolwebbar. Det har länge varit ett stort behov då webbplatsen är den plats där vi har möjlighet att marknadsföra oss som skola och i förlängningen som kommun, säger Susanna Wiberg.

- Det är viktigt att vi får jobba som vi har gjort i det här projektet, till exempel genom workshopar. När man tar in personer med olika kompetenser och från olika platser i skolan och i förskolan och lyssnar på dem, då skapas det utveckling och förbättring.

Målet med projektet är att varje verksamhet ska få en egen modern webbplats.

I projektets styrgrupp sitter några av utbildningsförvaltningens chefer samt några personer från kommunens kommunikations- och marknadsföringsenhet.

- Vi har länge haft ett stort behov av att göra om våra webbar. Dels har de cirka tio år på nacken, dels är de spretiga och svårnavigerade. Idag finns det ingen enhetlighet i dem, säger utbildningsförvaltningens kommunikationsstrateg Ingeborg Granlund som tillsammans med kommunikatör Frida Brolin arbetar med projektet.

Nu är det dags att gå vidare med genomförandeprojektet. Nya krav har samlats in i workshoparna gällande hur startsidan kan se ut och hur informationsstrukturen bör utformas utifrån målgruppens perspektiv.

- Att göra detta är ett viktigt första steg, sedan sker en teknisk implementering samtidigt som verksamheterna och projektet tar fram nytt innehåll i form av bilder och text till webbplatserna. De lokala redaktörerna kommer också att utbildas i webbverktyget, säger Ingeborg Granlund.

När kommer de första skolwebbarna lanseras?

- Vi kommer arbeta med projektet under hela våren och räknar preliminärt med att de första webbplatserna rullas ut under sommaren. Det är ett omfattande projekt där det är viktigt att allt får ta sin tid och alla går i takt. Det är många olika kompetenser och många medarbetare som ska involveras.

- Men det är också det som gör det kul att jobba med ett såhär stort projekt, avslutar Ingeborg Granlund.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020