Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun lanserar nytt arbetsgivarvarumärke

Haninge kommun får allt fler invånare och vi fortsätter att växa. Nyligen firade 88 000 invånare! Och fler ska vi bli. För att skapa förutsättningar för tillväxt, stärka kommunens varumärke och attrahera nya medarbetare, lanserar Haninge nu ett helt nytt arbetsgivarvarumärke.

Vad är ett arbetsgivarvarumärke?

En viktig framgångsfaktor för kommunens fortsatta utveckling är vår förmåga att försörja organisationen med rätt kompetens, att kunna attrahera, rekrytera och utveckla våra medarbetare. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är en viktig del i detta.

Ett arbetsgivarvarumärke är en del i det rykte vi har som arbetsgivare. Ett starkt arbetsgivarvarumärke hjälper oss att försörja verksamheten med kompetens, vilket är avgörande för att vi ska kunna uppnå verksamhetens mål.

Utifrån ett omfattande arbete som inkluderar research, statistik, omvärldsanalys och intervjuer har ett arbetsgivarlöfte tagits fram. Som kommun har vi många verksamheter, men vi är en och samma arbetsgivare. Hur vi väljer att beskriva oss själva och hur vi tydliggör våra styrkor och vad vi står för är viktigt för den som är nyfiken på oss som arbetsgivare, för att de snabbt ska kunna förstå vad vi kan erbjuda.

Arbetsgivarvarumärket sammanfattas i följande mening:

Tid för utveckling. Rum för idéer.

Andemeningen i vårt löfte är att Haninge kommun satsar på att skapa tillväxt och en attraktiv livsmiljö för dem som bor här. Det är vi som arbetar här som behöver skapa förutsättningar för den utvecklingen. Det gör vi genom att hela tiden utveckla både kring hur vi arbetar och vad vi åstadkommer. En viktig del i hur vi arbetar är att vi gör det tillsammans, lär av varandra och är öppna att prova nya vägar.

– Det är medarbetarna i Haninge kommun som tillsammans har skapat detta löfte och det gör mig stolt! säger Magnus Gyllestad som är kommundirektör. Det är en enorm arbetsinsats som ligger bakom, vi har skapat arbetsgivarvarumärket utifrån drygt 100 intervjuer med både anställda i kommunen och potentiella medarbetare. Det nya arbetsgivarvarumärket ger oss en möjlighet att skapa enhetlighet och samtidigt erbjuda ett mervärde för fler kompetenta medarbetare.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket startade i maj 2017 och har varit ett samarbetsprojekt mellan HR och Kommunikations- och marknadsföringsenheten.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020