Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

SoF och ÄF gör gemensam upphandling av verksamhetssystem

Socialförvaltningens och äldreförvaltningens avtal med nuvarande verksamhetssystem gäller till och med 31 december 2019. Förvaltningarna har under våren påbörjat ett gemensamt arbete för att säkerställa förvaltningarnas behov av verksamhetssystem efter att nuvarande avtalsperiod löpt ut.

Gustav Genberg projektledare för upphandling av nytt verksamhetssystem för SoF och ÄF Gustav Genberg projektledare för upphandling av nytt verksamhetssystem för SoF och ÄF Foto: Mikael Högskoog

Arbetet innebär att socialförvaltningen och äldreförvaltningen genomför en gemensam upphandling av verksamhetssystem där fokus ligger på att få det verksamhetssystem som är bäst utformat för att stödja förvaltningarnas behov.

– Vi har gjort ett gediget arbete med att inhämta behov från organisationen så att vi kan göra en så bra kravställan som möjligt på det nya systemet. Jag känner mig trygg i att vi finner det bäst lämpade systemet på marknaden, säger Siw Lidestål, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Gustav Genberg är projektledare för upphandlingen av verksamhetssystem.

Gustav, vad är det förvaltningarna kommer att handla upp?
– Förvaltningarna har för avsikt att teckna avtal med en leverantör som tar helhetsansvar för förvaltningarnas verksamhetssystem. Det gäller vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Vilka är de viktigaste sakerna att få med?
– Vi genomför under våren 2018 en bred behovsinventering och kan utifrån den konstatera att användarvänlighet är centralt i vårt kommande upphandlingsarbete. Utan att gå in allt för mycket i detaljer vill jag även lyfta fram support och förändringshantering från leverantör samt i hälso- och sjukvårdsmodul som två fokusområden i upphandlingen.

Vad är viktigt att tänka på med en sådan här upphandling?
– Att vi har realistiska förväntningar på vad vi kan uppnå med detta upphandlingsarbete. Marknaden för den här typen av system är inte stor vilket gör att vi som kommun till viss del är styrda av det marknaden erbjuder. Vi vill hitta det verksamhetssystem som är bäst lämpat att motsvara våra behov men man ska samtidigt komma ihåg att alla system har sina för- respektive nackdelar.

Hur ser tidplanen ut?
– Vår målsättning är att ha tecknat avtal med leverantör i december 2018 för att sedan påbörja och färdigställa implementeringsarbetet under 2019. Implementeringsarbetets omfattning är beroende av vilket system som upphandlas.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020