Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förebyggarteamet utvecklar samverkan med andra aktörer i syfte att främja trygghet och hälsa hos barn och unga

Förebyggarteamet fick under 2018 ett ekonomiskt tillskott från socialnämnden öronmärkta för att utveckla nya samverkansformer med andra förvaltningar och med föreningar inom i kommunen. Vad ska ökad samverkan leda till och varför är samverkan en framgångsfaktor i det förebyggande arbetet?

Samverkansavtal med Ung137 signeras Samverkansavtal med Ung137 signeras Foto: Anen Makboul

Förebyggarteamet samverkar med Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och många föreningar i Haninge med fokus på aktiviteter som främjar barn och ungas trygghet och hälsa. Målet är att skapa en känsla av delaktighet och inkludering i lokalområdet i syfte att förebygga utanförskap och psykisk ohälsa. 

Arbetet i förebyggarteamet byggs utifrån målgruppernas behov och utifrån olika områden i behov av utveckling. Grunden för nuvarande utvecklingsarbete och samverkan utgår bland annat från rapporten Ung livsstil (2017) i Haninge av Ulf Blomdahl/Stig Elofsson och Stockholmsenkäten (2016). Anen Makboul som är gruppledare för förebyggarteamet berättar:

Dessa rapporter lyfter flickors utanförskap när det gäller fritidsaktiviteter, upplevd trygghet och delaktighet och inkludering i sina lokalområden. Det är ett av de fokusområden som vi arbetat med under årets första månader tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i Brandbergen och Jordbro. 

Samverkan i praktiken

Förebyggarteamet, kultur- och fritidsverksamheterna och lokala föreningar har tecknat skriftliga överenskommelser som beskriver vad som ska göras, varför och hur det ska följas upp. Tanken är att få nya erfarenheter och skapa nya eller stärka redan beprövade arbetssätt. När en överenskommelse är skriven äger alla parter sin del och det är summan av insatserna som räknas. 

Exempel på samverkan

Stockholm Ladies Academy. En av de föreningar som tecknat samverkansavtal i vår är Stockholm Ladies Academy i Brandbergen. Deras mål och syfte att främja gemenskap och integration samt förebygga flickor och kvinnors ohälsa genom att samverka med lokala aktörer och nätverk i Brandbergen.

Fritidsgården Ung137 jobbar med en öppen fritidsgårdsmetodik riktad till flickor på flickors villkor och kommer att öppna fritidsgårdsverksamhet för flickor en dag i veckan. De kommer att arrangera programkvällar och aktiviteter på teman som hälsa. De samverkar med andra verksamheter i Jordbro såsom FreeZone, Vägen ut, Jordbro IF och föräldrar för att verksamheten ska utvecklas och kvalitetssäkras.

Fritidsgårdarna i Brandbergen och Vendelsömalm åtar sig att ha öppen fritidsgårdsverksamhet för flickor en dag i veckan och att arrangera programkvällar på teman som hälsa och självkänsla. 

Förebyggarteamet jobbar också med Jordbrodagen tillsammans med Ung 137, skola, näringsliv och föreningsliv i Jordbro för att bygga broar mellan verksamheterna och boende i Jordbro.

Samverkan som framgångsfaktor

Inger Dahlberg, samordnare för det drogförebyggande arbetet (ANDTS) och föreningsbidrag menar att en utökad budget för det förebyggande arbetet skapar nya förutsättningar för utvecklingsarbetet.

Det ger möjlighet att tillsammans snabbt göra omställningar för att möta ett behov. När barn och unga känner att de kan påverka sin vardag främjar det hälsa och skapar trygghet. Här har vi alla som arbetar förebyggande ett ansvar att visa vägen, vilket vi gjort genom de samverkansöverenskommelser vi skrivit under våren. 

Vill du veta mer om hur socialförvaltningen arbetar med föreningsbidrag och samverkande verksamhetsutveckling inom ramen för det förebyggande arbetet, kontakta Anen Makboul eller Inger Dahlberg.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020