Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Demensteamet prisades av äldrenämnden

Demensteamet vid Handens hemtjänst blev årets mottagare av äldrenämndens stipendium. De får stipendiet för sitt stora engagemang i att sätta kundens behov i centrum. Demensteamet utgår alltid från kundens behov och låter kunden vara delaktig i och bibehålla inflytande över sitt liv.

Motivering

"Demensteamet Handens hemtjänst tilldelas stipendiet för sitt stora engagemang i att sätta kundens behov i centrum. Detta visas genom att man alltid utgår från kundens egna behov och därmed låter kunden vara delaktig i och bibehålla inflytande över sitt liv. Teamet arbetar efter vedertagna metoder för att på bästa sätt bemöta och förstå kundens behov och livsval. Därigenom bidrar teamet till ett tryggt och värdigt liv för kunden med bästa möjliga välbefinnande."

Äldrenämndens stipendium 2018 delades ut på äldrenämndens sammanträde den 30 maj på vård- och omsorgsboendet Frösunda Hanveden. Stipendiet överlämnades av äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) och förvaltningschef Eva Ingemarsdotri till delar av demensteamet som var där på plats.

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020