Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Den 25 maj träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft

Dataskyddsförordningen, eller GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den nya förordningen innebär bland annat att rättigheterna för den som är registrerad stärks och att sanktionsavgifter kan utdömas om en organisation inte följer förordningen. En annan nyhet är också att myndigheter och företag ska ha ett dataskyddsombud. I Haninge kommun är det Anette Pettersson.

Foto: Ann-Sofi Blomqvist

Vad gör ett dataskyddsombud?
– Min uppgift blir att övervaka och säkra att kommunen följer dataskyddsförordningen och våra interna styrdokument. Jag kommer att samla in information om hur vi behandlar personuppgifter. En annan viktig uppgift är att informera och ge råd och stöd internt i organisationen, säger Anette.

Ett medskick från Anette är du som medarbetare tar dig tid att slänga alternativt rensa dina egna dokument som till exempel excel-filer från onödiga personuppgiftbehandlingar och titta intranätet HINT om du vill lära dig mer om vad som gäller.

Det finns också koordinatorer utsedda på varje förvaltning (det är de som tidigare benämndes dataskyddsombud). De har en djupare kunskap i den nya dataskyddsförordningen och till dem går det bra att vända sig för stöd i frågor kring GDPR. Frågor kan också mejlas till dataskyddsombud@haninge.se

Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, som alltså ska göras om en viss personuppgiftsbehandling "sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter" och hon är kommunens kontaktperson gentemot Datainspektionen.

Hon är även kontaktperson mot kommuninvånarna, vid eventuella frågor och klagomål.

En oberoende ställning
Dataskyddsombudet har en särskild roll i organisationen och ska kunna arbeta självständigt och oberoende. Därför har dataskyddsombudet inte några andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud.

Utbildningar i GDPR
För dig som vill lära dig mer kommer det att hållas tre översiktliga utbildningar om GDPR i Skärgårdssalen. De hålls den 5 juni kl. 9-10 och kl. 13-14 samt den 13 juni kl. 9-10. Ingen förbokning behövs utan det är bara att komma till det tillfälle som passar bäst. Då finns det även möjlighet att ställa frågor.

Läs mer
Mer om personuppgiftsbehandling

Här framgår vad hur en personuppgiftsförfrågan ska hanteras samt vad kommunen behöver göra t.ex. registrera sina elektroniska personuppgiftsbehandlingar och teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsincidenter ska hanteras i KIA

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020