Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde 25 april

Under äldrenämndens sammanträde den 25 april återrapporterades det kring projektet "Mer Digital" som är en utbildning för kommuninvånare +65 år och den pågår hela maj månad. Per Carlsson, tillgänglighetsstrateg och utredare återrapporterade om den nationella funktionshinderpolitiken. Nämnden informerades också om att Fredrik Holmström är anställd som ny avdelningschef för ordinärt boende och han tillträder tjänsten den 13 augusti. Anette Tyglare får ny tjänst som avdelningschef för förvaltning med fokus på den förebyggande avdelningen.

Äldrenämndens sammanträde Äldrenämndens sammanträde Foto: Mostphotos

Hela dagordningen:

§ 45 Godkännande av dagordningen

§ 46 Allmänhetens frågestund

§ 47 Val av Justerare

§ 48 Information

§ 49 Kommande nämndärenden

§ 50 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

§ 51 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen

§ 53 Ekonomisk uppföljning

§ 54 Patientsäkerhetsberättelse 2017

§ 55 Uppföljning av insatsen unga resurspersoner 2017

§ 56 Remiss: Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet

§ 57 Remiss: Trafikstrategi för Haninge kommun

§ 58 Remiss: Revidering av reglemente för Kommunala handikapprådet

§ 59 Meddelanden allmänna

§ 60 Meddelanden Sekretess

Senast uppdaterad: 23 juli 2020