Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Glad sommar önskar Eva

I början av veckan landade äldreförvaltningens nyhetsbrev med en sommarhälsning från Eva Ingemarsdotri i era mejlboxar. Ni finner det även här nedan. Trevlig läsning!

Hej,

Det har varit en spännande vår på förvaltningen. Vi har börjat arbetet med att jobba utifrån budskapet "största möjliga kundnyttan och ett effektivt nyttjande av resurserna". Det betyder att vi alltid har kunden i fokus, samtidigt som vi använder våra värdeord ödmjukhet, omtanke och engagemang som en stabil grund. Detta arbetade vi mycket med under chefsdagen i maj som blev mycket lyckad.

Äldrenämnden har under våren antagit en ny äldreplan som sträcker sig ända fram till 2026 och det känns väldigt skönt att vi har ett dokument att luta oss emot som har bred politisk enighet och förankring.

På vårens sista nämndsammanträde delades äldrenämndens stipendium ut till
demensteamet vid Handens hemtjänst. De fick stipendiet för sitt fina arbete som
alltid utgår från kundernas behov och låter dem vara delaktiga för att
bibehålla inflytande över sina liv....

Läs hela sommarhälsningen här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020