Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Äldrenämndens sammanträde 30 maj(3)

Sista sammanträdet för äldrenämnden inför sommaruppehållet hölls den 30 maj på Frösunda Hanveden i Handen, ett boende som drivs i privat regi. Innan sammanträdet gavs det möjlighet till rundvandring på boendet och i dess trädgård. Under sammanträdet delades bland annat äldrenämndens stipendium ut till Demensteamet på Handens hemtjänst och man återrapporterade kring medborgarförslaget om äldreboende för finsktalande seniorer.

Äldrenämndens sammanträde Äldrenämndens sammanträde Foto: Mostphotos

Hela dagordningen:

§ 61 Godkännande av dagordning

§ 62 Val av justerare

§ 63 Allmänhetens frågestund

§ 64 Information

§ 65 Kommande nämndärenden

§ 66 Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

§ 67 Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

§ 68 Medborgarförslag: Ett äldreboende för finsktalande åldringar

§ 69 Anmälan om delegationsbeslut inom äldreförvaltningen

§ 70 Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2018 kvartal 1

§ 71 Delårsrapport 1 2018

§ 72 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2018

§ 73 Anmälan till konferensen Äldreomsorgsdagarna 2018

§ 74 Entledigande av PuL-ombud och utseende av dataskyddsombud för äldrenämnden

§ 75 Uppföljning av föreningsdriven träffpunktsverksamhet Muskö

§ 76 Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

§ 77 Omorganisation av Hälso- och sjukvårdsavdelningen

§ 78 Etablering av nytt vård- och omsorgsboende

§ 79 Motion från Vänsterpartiet om parkeringstillstånd till personal

§ 80 Utredning om pågående pilotprojekt med arbetstidsförkortning på ett vård- och omsorgsboende för personal över 55 år

§ 81 Remiss: Revidering av kopieringstaxa för allmänna handlingar

§ 82 Meddelanden allmänna

§ 83 Avskrivningar av fordringar i bokföringen – sekretess

§ 84 Meddelanden – sekretess

Senast uppdaterad: 23 juli 2020