Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så kan kommunhuset utökas

I takt med att Haninge kommun är en av de kommuner som bygger mest i länet växer även behovet av nya medarbetare. Flera förvaltningar är trångbodda och har maximerat lokalanvändningen. Nu har ett förslag tagits fram av kommunledningen för hur förvaltningarnas, Tornbergets och fackens lokalbehov kan lösas.

Under våren och sommaren har lokalförsörjningsenheten undersökt förvaltningarnas, det kommunala fastighetsbolaget Tornbergets och fackens lokalbehov. I korthet går förslaget ut på att förvaltningarna får möjlighet att utöka och koncentrera sina verksamheter inom kommunhuset. Tornberget och facken får i sin tur möjligheten att flytta ut till lokaler i Najaden som anpassas utifrån deras behov. Förslaget efter genomförda intervjuer och genomgång av rimliga alternativ är följande:

  • Förvaltningarna koncentreras och ges möjlighet att växa inom kommunhuset.
  • Tornberget flyttar från plan 6 i kommunhuset till nya lokaler som anpassas för medarbetarnas behov i Najaden – byggnaden intill kommunhuset.
  • Fackförbunden flyttar från spridda lokaler på plan 3 och 1 till egen lokal i Najaden. Fackförbunden får i Najaden en lokal som anpassas för deras behov och som underlättar deras kontakt med medlemmarna.
  • Utbildningsförvaltningens centrala stödenhet flyttar från Riksäpplet till kommunhuset och samlas åter med övriga delar av utbildningsförvaltningens centrala organisation som flyttade tillbaka till kommunhuset under sommaren.
  • Ekonomiavdelningen flyttar från plan 4 till plan 6 (Tornbergets nuvarande lokaler) i kommunhuset. Utbildningsförvaltningens centrala stödenhet tar över ekonomiavdelningens lämnade lokaler på plan 4 i kommunhuset samt att stadbyggnadsförvaltningen får utökade lokaler.

Hur ser tidplanen ut?

Analys av förslaget och samverkan kommer att genomföras innan beslut fattas. Den preliminära planeringen är att facken flyttar i januari och att Tornberget och förvaltningarna flyttar under hösten 2018.

Har du frågor?

Förslaget presenteras närmare under vecka 44 och 45 på de avdelningar och enheter som berörs av lokalflytten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Jesper Schönberg, lokalförsörjningschef.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020