Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvalitetsgranskning av verksamheten pågår

Under vecka fem genomförs en granskning av socialdokumentation i verksamheten på äldreförvaltningen med hjälp av verksamhetens dokumentationsombud. Kvalitetsgranskningen görs på ordinärt boende (både privat och kommunal hemtjänst) dagverksamhet och av verksamheten på den förebyggande avdelningen. Det har även skickats ut en enkät i förväg till verksamheterna från äldreförvaltningen som ska besvaras innan granskarna gör besök ute i verksamheterna. Anna Sjösten-Yderhag och Anna-Carin Wallin, utredare på äldreförvaltningen leder granskningen.

Anna, varför gör ni den här kvalitetsgranskningen?
- Syftet med granskningen och uppföljningen är att säkerställa att verksamheterna uppfyller de kvalitetskrav som äldreförvaltningen har på samtliga verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde som utför insatser enligt socialtjänstlagen samt att stimulera till ett aktivt kvalitetsarbete i verksamheten. Syfte är även att följa upp verksamheterna utifrån avtalsuppföljning, riktlinjer, bestämmelser och lagstiftning.

Hur genomför ni granskningen?
- Med hjälp av kvalitetsgranskningarna och verksamhetsuppföljningarna kan olika delar av verksamheterna följas upp ingående. Varje år utförs en fördjupad granskning på någon del av verksamheten t ex social dokumentation, ledningssystem för kvalitet.

Vad är de viktigaste sakerna i granskningen?
- Utgångspunkterna i granskningen och uppföljningen är socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser, kommunens kvalitetspolicy, äldreplanen, strategi och budget, förfrågningsunderlag, verksamhetsplan, de kvalitetsdeklarerade tjänsterna, rutiner och riktlinjer för social dokumentation, MAS-riktlinjer, enhetens lokala verksamhetsplan och ledningssystem för kvalitet.

Är det någon del som kommer att granskas senare?
- Boendena kommer att granskas under hösten och redovisas på nämnden i december.

Hur följer ni upp det här arbetet?
- Kvalitetsgranskning görs på föregående års olika mätresultat och verksamhetsuppföljningen avser nuläget. Eftersom samma mätning görs varje år kan vi lätt jämföra utvecklingen.

 

Vill du veta mer?

Anna Sjösten-Yderhag
Utredare äldreförvaltningen
08-606 89 26
anna.sjosten-yderhag@haninge.se

Anna-Carin Wallin
Utredare äldreförvaltningen
08-606 91 37
anna-carin.wallin@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020