Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Intervju med vår HR-chef Gunilla Ejefors Lublin

- Välkommen till Haninge kommun Gunilla Ejefors Lublin, berätta lite om dig själv! - Tack, det är roligt att vara på plats!

Mitt yrkesval började med en juristexamen. Under utbildningen fokuserade jag på arbetsrätten eftersom jag där fick utlopp för mitt intresse för både juridik och människor. Därefter har jag jobbat i många olika roller och har lång erfarenhet som HR-chef inom både kommunal och statligt sektor. Närmast kommer jag från en tjänst som personaldirektör vid Statens Institutionsstyrelse.

För att ge en bild av mig som person kan jag berätta att jag bor på Södermalm, har fyra vuxna barn och är farmor. Rollen som farmor ser jag som ett av mina viktigare uppdrag. För mig är det viktigt att trivas med livet både på och utanför jobbet, då tror jag att vi alla både mår och presterar som bäst.

Vad lockade dig till just Haninge kommun?

Mångfalden och den stora spännvidden i kommunens verksamhet! Här har vi ett viktigt samhällsuppdrag och jag ser fram emot att vara med och bidra till att skapa ett samhälle som ännu fler människor vill verka, bo och leva i. Haninge har ju en väldigt spännande tid framför sig. Vi står mitt i några av de mest spännande förändringsprojekten i vår kommunala historia och här finns det som medarbetare möjlighet att vara med på den resan, det är något som triggar mig.

För oss som inte har koll på vad HR är, vad gör en HR-direktör om dagarna?

HR är en förkortning av engelska termen Human Resources och har till uppgift att hantera just de mänskliga resurserna, medarbetarna i kommunen. Vårt arbetsområde sträcker sig från stora övergripande frågor som kultur och värderingar i organisationen till faktorer som rör en enskild anställd. Mina medarbetare kan liknas vid interna konsulter och fungerar med sin sakkunskap som ett stöd för chefer inom områden som till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö rehabilitering och omorganisation.

Mitt uppdrag som HR-direktör är att tillsammans med övriga i ledningen och mina medarbetare skapa förutsättningar för att kommunen ska blir en ännu attraktivare arbetsgivare. Jag kommer att lägga kraft på frågor som att utveckla vår lönepolitik, förbättra arbetsmiljön och att levandegöra vårt arbetsgivarlöfte, områden som har en direkt bäring på hur attraktiva vi uppfattas av nuvarande och kommande medarbetare.

Ur ditt perspektiv, vilka är framgångsfaktorerna för att kommunen ska nå sina ambitiösa mål?

Från min horisont handlar det förstås om att kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare som presterar och trivs på jobbet. Klarar vi det kommer vi att kunna lyckas i vårt uppdrag mot kommuninvånare, brukare och elever.

Min ambition är också att få samverkansprocessen att fungera bättre. Vi är beroende av engagemang och goda idéer från våra medarbetare och ett viktigt forum för dialog är ju APT, där har man som medarbetare verkligen möjlighet att vara med och påverka.

Ska jag nämna en sista sak så vill jag också lyfta lönebildningsprocessen. Jag vill att det ska bli ännu tydligare för alla som jobbar i kommunen hur deras lön sätts och att alla medarbetare förstår att det finns en koppling mellan prestation och lön.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020