Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny handbok för socialsekreterare ger stöd i barnavårdsutredningar!

Unicef har tagit fram en handbok om vad barnrättsarbetet innebär. Handboken innehåller praktiska och handfasta tips på hur barnkonventionen kan användas i utredningar av barns behov av skydd och stöd.

När barnkonventionen blir lag år 2020 kommer det ställas hårdare krav på socialtjänsten och andra myndigheter att tillämpa konventionen i bedömningar och beslutsunderlag. Handboken förtydligar hur barnkonventionen kan bli ett verktyg för att öka kvaliteten i utredningsarbetet utifrån ett barnrättsperspektiv och innehåller fördjupningsfrågor men också checklistor med tips på vad som kan vara bra att tänka på i samband med barnsamtal. Att sprida kunskap om barnrättsfrågor är en viktig del i det pilotarbete som påbörjats tillsammans med UNICEF om att göra Haninge till en barnrättskommun.

Handboken är gratis och kan laddas ner eller beställas på UNICEFS hemsida

Senast uppdaterad: 23 juli 2020