Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skolan viktig när Haninge blir barnrättskommun

Haninge kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEF:s pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020. Hela kommunens organisation berörs, och förskole- och skolverksamheten är nu en av verksamheterna som lägger in en högre växel i arbetet.

Foto: Mostphotos

Tanken är att arbetet med barnkonventionen ska genomsyra alla förvaltningar, vilket innebär att alla personer som arbetar i kommunen ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till dessa i sitt arbete.

De kommunala förskolorna och skolorna spelar en viktig roll i Haninges arbete för att bli en barnrättskommun.

– I våra skolor är arbetet med barn och elevers rättigheter en naturlig del av verksamheten. Men att vi nu arbetar med UNICEF i detta pilotprojekt gör att vi kan stanna upp och tillsammans med eleverna arbeta mer systematiskt och metodiskt för att stärka alla barn och elevers trygghet, inflytande och delaktighet, säger kommunens grundskolechef Pär Olsson.

Under hösten kommer skolledarna att under en heldag fördjupa sig i och diskutera vad barns rättigheter är och hur de kan tas tillvara. De fristående skolorna kommer också att bjudas in. Efter diskussionerna ska en plan för hur implementeringen av barnkonventionen ska gå till tas fram för förskolorna och skolorna.

Många förskolor och förskoleavdelningar har redan smygstartat sitt arbete. De har börjat styra sitt projekterande arbetssätt mot barnrättsfrågor där de tillsammans med barn och vårdnadshavare reflekterar över barnens rättigheter.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020