Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mobilt pop up-kontor – ett nytt koncept för medborgardialog

För att involvera medborgarna i utvecklingen av Haninges kommundelar, har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett mobilt pop up-kontor i form av en husbil. – Vi tror att medborgarna i vår kommun kan tillföra både kunskap och bidra med goda idéer i våra planer. Därför vill vi börja jobba ännu mer synligt och uppsökande, säger stadsbyggnadschefen Anna W Haapaniemi. Först ut att få besök av pop up-kontoret är Jordbro, där den första detaljplanen för utvecklingen av centrala Jordbro nu är på samråd.

Medarbetare från planavdelningen kommer att finnas på plats med pop up-kontoret vid Jordbro pendeltågsstation under ett par veckor i september. Till det mobila kontoret har det tagits fram två utställningsväggar för att visa planerna för området som lätt kan fraktas med husbilen.

- Vi provtestade pop up-kontoret i Jordbro en dag i förra veckan och träffade minst 20-30 personer som kom fram och var nyfikna på planerna. Kul att se att ungdomar kom fram, det är en grupp som är svårare att nå med traditionella samrådsmöten, säger Magnus Runesson, planchef och tf bygglovschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
Pop up-kontoret är ett bra exempel som gestaltar Haninge kommuns nya arbetsgivarlöfte Tid för utveckling. Rum för idéer.- Vi vill förbättra och utveckla vårt sätt att jobba, vilket vi är måna att avsätta tid för. Vi tror att om man i stället för att vänta på att medborgare ska komma till oss med sina idéer, så kommer vi i stället till dem och frågar vad de tycker. Från första tankefröet om husbil till färdigpimpad husbil har det tagit drygt sex månader. Och nu är den på plats, säger Magnus Runesson.

Pop up-kontoret har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kommunikation och marknad. Den har smyckats med ett illustrativt och färgglatt manér för att fånga människors uppmärksamhet och förmedla en visionär känsla. Primärt ska den användas för dialog under samrådsskedet i planprocessen.

- Utöver Jordbro kommer vi att använda vårt mobila pop up-kontor till stora detaljplaneprojekt i till exempel Handen men också till mindre detaljplaner som på Ornö. Vi ser också gärna att den används av flera avdelningar som har medborgardialoger om samhällsbyggnad. På så sätt kommer vi närmare våra medborgare och involverar dem i arbetet med att skapa det goda livet i Haninge, avslutar Magnus Runesson.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020